Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Byggande

Byggande

I Mönsterås kommun har miljö- och byggnadsnämnden ansvaret för att plan- och bygglagen (PBL) följs både vad gäller byggnadsverksamheten och planeringsfrågor. I de flesta fall krävs bygglov eller bygganmälan när du ska bygga nytt eller göra någon ändring.

Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov, anmälan eller kartbeställningar görs enklast via e-tjänsten Mittbygge genom att logga in med din e-legitimation.
Där finns det även tillgång till uppdaterad information om de vanligaste åtgärderna och vad som krävs innan de får påbörjas.

Lediga tomter

Här hittar du kommunala bostadstomter som är till salu.

Lediga industritomter och mark för verksamheter

Lediga industritomter och mark för verksamheter finns inom samtliga tätorter i Mönsterås kommun.

Förhandsbesked

Du ska söka förhandsbesked vid lokalisering av ny bebyggelse och när oklarheter föreligger, till exempel vid fastighetsbildning, ändrad användning av byggnad, och avvikelser från bestämmelser i detaljplan.

Bygglov, marklov och rivningslov

I Mönsterås kommun har miljö- och byggnadsnämnden ansvar för att plan- och bygglagen följs både vad gäller byggnadsverksamheten och planeringsfrågor. I de flesta fall krävs bygglov eller bygganmälan när du ska bygga nytt eller göra någon ändring. Marklov krävs för schaktning och fyllning som gör att höjdläget för mark ändras avseendevärt, och kan också gälla trädfällning.

Tekniskt samråd, startbesked och slutbesked

När du fått ditt beslut om bygglov kallar miljö- och byggnadsnämnden dig till ett tekniskt samrådsmöte om inte annat anges i beslutet. Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte.

Översiktsbild bygglov

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och byggnadsnämnden inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig som byggherre. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den.

Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet; om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift.

Kartor & mätning

Genom kommunen kan du få hjälp med mätningsteknisk service, till exempel utstakning av hus, kontrollmätning, påvisning av gränsmarkeringar, inmätningsuppdrag av olika slag, mätning för olika projekteringsunderlag.

Strandskydd

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Det gäller även ute i vattnet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för att allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 100-300 meter från strandlinjen.

Senast kontrollerad: 2019-03-05.
 
Snabbval
Snabbval
Blanketter
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier