Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Boende

Boende

Mönsterås kommun omfattar fantastiska och omväxlande naturrikedomar, från de djupa, vilda Smålandsskogarna i väster, till havet i öster med de yttersta öarna i Kalmarsund. Här kan ordet livskvalitet få ett rikt innehåll.

Mönsteråstrakten och Smålands kust tillhör de områden i landet som har flest soltimmar, men minst nederbörd, sommartid. Fler borde få njuta av den livskvalitet som finns i Mönsteråstrakten! I Mönsterås kan Du bo bra vad du än väljer. Vi har alla typer av bostäder nära service och nära naturen.

Hitta bostad

Allt efter önskemål och intresse finns det möjligheter att välja olika boendeformer i villa eller lägenhet: egnahem, tomträtt, hyresrätt eller bostadsrätt.

I kommunen finns det kommunala bostadsbolaget Mönsterås Bostäder, och flera privata uthyrare och mäklare.

Friggebod

Friggebod

Du behöver inte bygglov för en friggebod om den byggs som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Men även om du inte behöver söka bygglov, finns det ändå andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Energi-, klimat- och transportrådgivning

Energi-, klimat- och transportrådgivningen är en kommunal service som ger dig kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur du kan minska dina energikostnader eller vägledning om olika uppvärmningssätt. Du kan spara både pengar och miljö genom att minska förbrukningen av energi.

Radon i bostad

Höga halter av radon i bostadsluften är en hälsorisk. Gasen är osynlig, smak- och luktlös.

Radongashalter över 200 Bq/m3 utgör en olägenhet för människors hälsa. Om mätningar visar på hög radonhalt i bostaden bör du vidta åtgärder så snart som möjligt.

Sotning

Har du en eldstad ska du se till att den rengörs och brandskyddskontrolleras. Rengöring innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras.

För att i ett tidigt skede upptäcka fel som kan leda till brand, ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar.

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning och bor i en permanentbostad kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Det kan t ex handla om att ta bort trösklar, ändra eller komplettera badrumsutrustning eller sätta in bredare dörrar. Utomhus kan man få bidrag till räcken, ledstänger och ramper mm.

Senast kontrollerad: 2019-03-05.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier