Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Frågor och svar om insamling av matavfall

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren gällande matavfallsinsamlingen. Broschyr, sorteringsguide och tömningsschema finns här till höger.Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du vända dig till Mörkeskogs avfallsanläggning

Gå snabbt till frågor som rör:

Anledning till att sortera ut matavfall

Varför ska jag sortera mitt matavfall?

För att bidra till en bättre miljö. Utsorterat matavfall rötas till biogas som till exempel kan användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel, vars utsläpp bidrar till växthuseffekten. Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och används som gödningsmedel på jordbruksmark.

Är det värt att sortera, blandas inte avfallet ändå till slut?

Nej, matavfallet blandas inte med annat avfall. Om matavfallskärlet visar sig innehålla annat än matavfall töms inte kärlet förrän det felaktiga materalet har plockats bort av fastighetsägaren. Vill man få kärlet tömt måste man då beställa en extratömning eller vänta tills nästa tömning.  

Vem har hittat på det här?

Att vi ska sortera matavfall i Mönsterås kommun är beslutat i kommunstyrelsen. Beslutet har sin grund i nationella och europeiska mål för sortering av matavfall.

Varför har Mönsterås kommun beslutat att samla in matavfall?

Ett nationellt mål är att hälften av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. Detta ligger till grund för Mönsterås kommuns beslut att sortera ut matavfall.

Vi vill också vara en kommun som gör bra saker för miljön. I kommunens avfallsplan finns det mål om att matavfall skall sorteras ut separat och att avfallsmängderna ska minska.

Är det andra som sorterar matavfall?

Över 210 kommuner i Sverige sorterar redan sitt matavfall. I Norge och Finland är det fler som sorterar matavfall än i Sverige.

Till toppen av sidan

Abonnemang och avgifter

Varför får man betala efter vikt även för matavfallet?

Även om vi har som mål att samla in så mycket matavfall som möjligt till biogasproduktion så är det bästa ur miljösynpunkt att inget avfall uppstår. Kan vi minska matsvinnet genom bättre planering och användning av våra matrester så vinner miljön mycket på det. Sett ur detta perspektiv så är det rätt att den som producerar mindre avfall också ska betala mindre.

Det finns en rättvisetanke i att man betalar till viss del efter den mängd avfall som man producerar, precis som man gör för el- eller vattenförbrukning. Du kan dessutom på ett märkbart sätt påverka din kostnad för sophämtningen genom att även sortera ut annat avfall och återvinna mer, t ex vad gäller förpackningar.

Varför kostar det lika mycket att slänga matavfall som restavfall?

Därför att det finns en större risk att fel saker läggs i matavfallskärlet om det är billigare att lägga i det kärlet.

Kommer avgiften för sophämtning att förändras?

Ja, kommunfullmäktige har tagit beslut om en höjning av avgifterna. Den höjdes med 10% 2018 och med 5 % 2019. En del av höjningen beror på insamlingen av matavfall eftersom kommunens kostnader ökar något när vi samlar in matavfall separat.

Insamling av matavfall görs inte för att spara pengar, utan vårt motiv är miljöbaserat och utgår från de mål som regeringen har satt upp för att nå en ökad resurshållning.

Kan ni tömma matavfallskärlet oftare/mer sällan än varannan vecka?

Nej, du kan inte få ditt matavfallskärl tömt oftare. Eftersom vi nu har två kärl istället för ett tror vi inte det kommer att behövas. Förhoppningsvis äter du ju upp maten istället för att det ska bli avfall.

Att tömma matavfallskärlet mer sällan är heller inte ett alternativ. Då är risken för lukt och andra otrevligheter större i sopkärlet.

Du kan abonnera på ett större kärl för restavfall om det behövs.

Gäller det även mig som har fritidshus?

Ja, alla ska sortera ut matavfall, även fritidshus. Vi har ställt ut sopkärl för matavfall vid fritidshus samtidigt som till vanliga villor, alltså hösten 2018. Nu när sommartömningarna har börjat töms matavfallskärlen också hos fritidsbostäder.   

 Till toppen av sidan

Sortering av avfall

Måste jag sortera mitt matavfall?

Ja, det måste du. Det är ett obligatoriskt system och du måste ha ett sopkärl för matavfallsinsamling.

Du kan välja att sortera ditt matavfall till din egen kompost. Komposten måste då vara skadedjursäker och den ska helst vara en varmkompost. Om du komposterar själv måste du anmäla det till miljökontoret. Se nedan under kompostering. Även om du väljer att kompostera ditt matavfall kan det var visst matavfall som du inte vill lägga i komposten, tex mindre benrester, apelsinskal mm, dessa lägger du i matavfallskärlet. 

Störst miljönytta gör matavfallet om du låter oss ta hand om det. Då används energin i matavfallet som bränsle och näringen går tillbaka ut på åkern. För att uppnå en förändring och skapa en bättre miljö måste vi hjälpas åt och sträva mot samma mål!

Hur ska jag sortera mitt avfall?

I köket hemma eller lunchrummet på ditt jobb lägger du matavfallet i en papperspåse, som är placerad i en hållare. Hållaren kan du placera under diskbänken eller på annat lämpligt ställe. När påsen är full lägger du den i ett särskilt sopkärl som bara är till för matavfall. 

Du har fått sorteringsguide, tömningsschema, påsar och påshållare. I broschyren beskriver vi hur man sorterar. 

Kommer någon att kontrollera hur jag sorterar?

Renhållningsarbetaren har bland annat i uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med att de tömmer dem. Om de upptäcker att någon sorterat fel följer vi upp det.

Kommunen kommer också att genomföra plockanalyser för att få en statistisk uppföljning av utsorteringen.

Vad händer om jag inte sorterar mitt matavfall?

Du är helt enkelt inte med och bidrar till att skapa en bättre miljö.

Till toppen av sidan

Kompostering av matavfall

Jag komposterar matavfallet, kan jag fortsätta med det?

Alla kommer att få ett kärl för matavfall. Om du har en skadedjurssäker kompost, allra helst varmkompost, (hål får max vara 5 mm stora) ska du anmäla det till miljökontoret och fortsätta att kompostera i den.

Använd blanketten "Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall" som finns i Mina sidor.

Även om du komposterar kommer du att få ett kärl för matavfall. Där kan du lägga sådant matavfall som du inte vill lägga i din kompost tex mindre benrester och apelsinskal.

Störst miljönytta gör ändå matavfallet om du låter oss ta hand om det. Då används energin i matavfallet som bränsle och näringen går tillbaka ut på åkern.  

Vad kostar det att anmäla att jag komposterar matavfallet?

Det är gratis att anmäla att du komposterar ditt matavfall. Vissa kommuner väljer att ta ut en avgift för anmälan, men i Mönsterås kommun kostar det inget. 

Varför måste jag anmäla att jag komposterar matavfallet?

Du behöver göra en anmälan för att garantera att din kompost inte är till besvär genom att lukta illa eller dra till sig skadedjur.

Även om matavfallsinsamlingen är obligatorisk finns det anledningar till att vissa hushålls sopkärl för matavfall är tomma eller har låg vikt. Om du anmält att du komposterar matavfallet så vet vi varför ditt matavfallskärl är tomt. Du måste alltså ha ett sopkärl för matavfall även om du anmält att du komposterar.

Matavfallet gör mer nytta om vi får ta hand om det, då används både energin och näringen.

Till toppen av sidan

Papperspåsar och sopkärl

Varför ska vi använda papperspåsar och inte plastpåsar?

Papperspåsen du får av oss är mer miljöanpassad än plastpåsar och biopåsar. Den fungerar utmärkt i hela kedjan från hushållens användning till att den blir biogas och biogödsel.

Alternativet till papperspåsar är plastpåsar gjorda på majsstärkelse och fossil plast. De kan skapa bekymmer i rötningskammaren vid framställningen av biogas. Bioplastpåsarna hinner heller inte brytas ner i rötningsprocessen och riskera att spridas på jordbruksmark med biogödseln.

En annan anledning var att fukten i matavfallet avdunstar sämre i en plastpåse. Matavfall som samlas i en plastpåse blir därför tyngre och lukten mer obehaglig.

Om du slänger ditt matavfall i en plastpåse och lägger den i det bruna kärlet kan vi inte tömma ditt kärl förrän du tagit bort plastpåsen.

Får jag använda andra påsar än de ni delar ut?

Nej, påsarna som delas ut har valts för att de bryts ned fullständigt och fungerar problemfritt i rötningsprocessen, men också för att de innehåller godkänt lim och är fukttåliga.

Du får absolut inte använda plastpåsar! Inte heller majsstärkelsepåsar eller andra nedbrytbara påsar ska användas.

Påse av papper, kommer den inte gå sönder?

Papperspåsen är utvecklad för att kunna hålla just matavfall samtidigt som den är utvecklad för att få största möjliga ventilation, för att kunna minimera lukt. Papperspåsen är väl beprövad och används i många av kommunerna i Sverige som har matavfallsinsamling.

För att undvika att papperspåsen blir för blöt, låt alltid matresterna rinna av ordentligt i vasken och lägg gärna lite hushållspapper, tidningspapper eller äggkartong i botten av påsen som kan suga upp eventuell väta.

Hur ska jag få plats för matavfallet under min diskbänk?

Du får en påshållare av oss tillsammans med soptunnan, men förvaringen av matavfall i köket måste var och en lösa själv. Både diskbänkar, kök och behov av plats varierar.

Hur får jag nya påsar (villor och företag)?

När dina bruna påsar börjar kan du hämta nya i följande livsmedelsbutiker:

 • Ica Nära Fliseryd
 • Coop Mönsterås
 • ICA Supermarket Mönsterås
 • Tempo Timmernabben
 • ICA Nära Ålem
 • Coop Blomstermåla

Du kan också klämma en tom papperspåse i locket på soptunnan när du ställer ut sopkärlet för tömning. Då får du nya papperspåsar av sopbilschauffören inom 2 veckor. De nya påsarna lägger vi i hållaren inuti sopkärlet.

Du kan också gärna hämta påsar på Mörkeskogs avfallsanläggning och i receptionen i kommunhuset.

Större företag hämtar på Mörkeskogs avfallsanläggning eller beställer på morkeskog@monsteras.se eller telefon 0499-178 80.

Restauranger har ibland större matavfallspåsar. I så fall beställer du det från Mörkeskogs avfallsanläggning via formuläret Din sophämtning eller per telefon 0499-178 80.

Hur ska jag göra, matavfallspåsarna fryser fast i kärlet?

När det är kallt kan det hända att påsar fryser fast i ditt sopkärl och gör att kärlet inte kan tömmas ordentligt vid tömningstillfället. Det påverkar inte din viktavgift eftersom kärlet vägs både före och efter tömning. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ta loss eventuellt fastfrusna sopor så att kärlet kan tömmas.

Så här kan du göra för att undvika fastfrysning:

Se till att din matavfallspåse är så torr som möjligt. Lägg lite papper i botten av påsen, låt matavfallet rinna av ordentligt, torrskala potatis och rotfrukter rakt ner i påsen och låt påsen stå luftigt.

Byt din matavfallspåse ofta och var noga med att rulla ihop den ordentligt. Du kan lägga en tidning i botten av sopkärlet, då lossnar påsarna lättare.

Håll ditt kärl rent, i ett rent kärl minskar risken för fastfrysning. Skaka om ditt kärl lite då och då så fastnar det inte så lätt.

Om ditt avfall ändå har fastnat, försök lossa påsarna försiktigt från kärlets kanter med lämpligt redskap eller ta in kärlet i ett varmare utrymme och låt det tina innan hämtning.

Varför är det hål i sopkärlet?

Kärlet är utformat med hål i sidorna för att ge genomluftning och avdunstning av fukt från matavfallet. Vikten på avfallet minskar och temperaturhöjningen i kärlet minimeras så att nedbrytningsprocessen fördröjs. Luftningen minskar också problemet med dålig lukt. Hålens storlek, antal och placering är noga utprovat för att maximera ventilationen.

Till toppen av sidan

Frågor om du bor i hyreshus

Var ska jag slänga matavfallet?

Olika hyreshus kommer att ha olika lösningar för var de boende slänger de bruna påsarna. Vissa har bruna sopkärl, andra har underjordsbehållare. Det är din fastighetsägare som planerar detta och kan informera mer om hur det kommer fungera precis där du bor.

Hur får jag nya påsar om jag bor i lägenhet?

Du som bor i hyreshus får bruna påsar av din hyresvärd. Det kan se olika ut i olika hyreshus men det är vanligt att hyresvärden förbereder en speciell plats i till exempel en tvättstuga eller ett förråd där det finns fler påsar att hämta.

Till toppen av sidan

Sommar och varmt

Vad gör jag om det luktar illa från sopkärlet?

När det är varmt ute finns risk för att det luktar från matavfallskärlet och det kan också bli fluglarver. Det kunde hända även tidigare när vi bara hade det gröna kärlet. Här är några tips hur du kan minska lukt och flugor:

 • Se till så att påsen är ordentligt stängd, det görs bäst genom att vara noga med att inte överfylla den. 
 • Ställ om möjligt sopkärlet i skuggan.
 • Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen, torrskala gärna rotfrukter direkt ner i påsen. Torrt avfall luktar minder än blött.
 • skölj av skaldjursrester och fiskrens med lite vatten, låt rinna av och vira in dem i tidningspapper. Lägg därefter paketet i den bruna påsen. Om det dröjer flera dagar tills nästa sophämtning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så länge.
 • Skölj ur kärlet noga och använd lite ättika på kanterna och i botten

Till toppen av sidan

Senast kontrollerad: 2019-10-29.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier