Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för din sophämtning, men att källsortera soporna är något som du själv ansvarar för. Du ska sortera ut matavfall, el-avfall, farligt avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Ju bättre du källsorterar desto mindre hamnar i soppåsen, vilket är bra för miljön.

Var du slänger dina sopor eller ditt avfall, och hur det ska hanteras, beror på vad det är för typ av avfall.

Hushållsavfall = restavfall + matavfall

Kommunen ansvarar för att ta hand om ditt hushållsavfall. Vi samlar in restavfall och matavfall från hushållen. Det hämtar vi i två olika sopkärl där du bor.

Att sortera sitt matavfall är obligatoriskt. Det är bestämt av kommunstyrelsen.

Till mer information om sophämtning och matavfallsinsamling

Grovavfall och miljöfarligt avfall

Grovavfall och miljöfarligt avfall sorterar du och lämnar till Mörkeskogs avfallsanläggning.

Till mer information om Mörkeskogs avfallsanläggning

Smått elavfall

Ditt farliga elavfall kan du, förutom att lämna det på Mörkeskog, lämna i Samlaren. Det kan till exempel vara batterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik som mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar. Hålen på Samlaren är 11 cm i diameter.

Samlaren finns i fem livsmedelsbutiker i kommunen:
  • COOP Konsum, Mönsterås
  • ICA Supermarket Algots, Mönsterås
  • ICA Nära, Ålem
  • COOP Konsum, Blomstermåla
  • ICA Nära, Fliseryd
Förpackningar och tidningar

Tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper lämnar du på en återvinningsstation. I kommunen finns 18 stationer. Dessa är det Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som sköter.

Behöver en container tömmas eller det behöver städas på stationen, kan du rapportera synpunkter till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

Slamtömning

Om du har ett enskilt avlopp sköts tömningen av slam av en entreprenör, ett privat företag, på uppdrag av Mönsterås kommun.

Till mer information om slamtömning

KONTAKT

Mörkeskogs avfallsanläggning, telefon 0499-178 80
Skicka e-post

Ekonomiavdelningen, fakturafrågor, telefon 0499-171 44
Skicka e-post

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, telefon 0200-88 03 11

Senast kontrollerad: 2020-06-01.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier