Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Aktuella projekt

Aktuella projekt

I Mönsterås finns olika boendemiljöer, alla typer av service och bra utvecklingsmöjligheter till företag. Det är många projekt på gång, och vi jobbar ständigt med förbättringen av livskvalitén i kommunen.

Senast kontrollerad: 2019-08-09.

Centrala Mönsterås: Integrerat äldreboende och förskola

Illustration från Jacobs gränd i sydost

I september 2018 tecknade Mönsterås kommun och Vectura ett entreprenadavtal tillsammans med Peab. Ett trepartsavtalet som innebär att Vectura driver projektet vidare med Peab som byggpartner med sikte på ett preliminärt tillträde under mars 2020.

Läs mer om projektet hos Ventura (öppnas i nytt fönster)

Nya villatomter i Sjöfågelområdet

Arbetet med att anlägga nya tomter i sjöfågelområdet i Mönsterås påbörjades i mars. Det är 16 tomter som anläggs och ska vara klara till hösten 2019. Tomtstorleken varierar mellan 800 - 1300 kvadratmeter.

Bilden till höger visar översikt över gator och tomter. Aktuell del av planområdet redovisas. 

Aktuella VA-projekt

Dricksvatten

Mönsterås kommun planerar för utbyggnad samt sanering av vatten och avloppsledningar i flera områden inom de närmaste åren. Nuvarande saneringsprojekt är Slobro i Fliseryd och delar av Timmernabben.

Byte av vatten- och avloppsledningar i Jacobs gränd och Åsevadsgatan

Från och med måndag 12 augusti till och med 20 april 2020 kommer vi att byta ut vatten- och avloppsledningar i Jacobs gränd och Åsevadsgatan. 

Under byggnationen kommer det att bli störningar i trafiken och framkomligheten kommer att begränsas för boende och trafikanter utefter bägge vägarna. 

 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier