Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i Ålems kyrkby och Pataholm

Måndagen den 20 februari klockan 18.00-19.30 bjuder vi in till Ålems församlingshem för presentation av rapporten om kulturvärden i Ålems kyrkby och Pataholm.

Måndagen den 20 februari klockan 18.00-19.30 bjuder vi in till Ålems församlingshem för presentation av rapporten om kulturvärden i Ålems kyrkby och Pataholm. Där kommer byggnadsantikvarier från Byggkult berätta om arbetet. Mötet är öppet för alla men vi önskar att ni anmäler er så vi vet hur många som kommer. Anmälan kan göras fram till och med den 17 februari genom mejl eller telefon.

 

Sidan publicerades 30 januari 2023