Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i Ålems kyrkby och Pataholm

Utställningar, guidade turer

Måndagen den 20 februari klockan 18.00-19.30 bjuder vi in till Ålems församlingshem för presentation av rapporten om kulturvärden i Ålems kyrkby och Pataholm.

Måndagen den 20 februari klockan 18.00-19.30 bjuder vi in till Ålems församlingshem för presentation av rapporten om kulturvärden i Ålems kyrkby och Pataholm. Där kommer byggnadsantikvarier från Byggkult berätta om arbetet. Mötet är öppet för alla men vi önskar att ni anmäler er så vi vet hur många som kommer. Anmälan kan göras fram till och med den 17 februari genom mejl eller telefon.

 

Datum och tid

20 feb

18:00 - 19:30