VA-anslutning, Attefallshus

I VA-taxan räknas Attefallshus som en tillkommande lägenhet. Det innebär att du ska betala en anläggningsavgift (engångskostnad) om du ansluter vatten och spillvatten. Om Attefallshuset ska användas till annat än bostadsändamål förekommer ingen anläggningsavgift.

Anläggningsavgiften ska vara betald innan ledningarna ansluts till fastighetens befintliga ledningar.

Även brukningsavgift enligt VA-taxan tillkommer. Brukningsavgiften fastställs genom mätning, vilket innebär att du ska dra vattenledningen genom huvudbyggnaden där vattenmätaren sitter. I undantagsfall kan vattnet kopplas till ditt Attefallshus på vattenledningen innan din ordinarie vattenmätare, men då behövs en extra vattenmätare för Attefallshuset. Detta debiteras då som en årlig fast avgift enligt VA-taxan.

Du ska skicka in en ansökan om inkoppling av kommunalt vatten och avlopp till tekniska förvaltningen och meddela hur du vill ansluta. Skriv gärna i fritext att det gäller anslutning av tillkommande lägenhet/Attefallshus.

Sidan granskad 23 mars 2022