Smak och lukt på dricksvattnet

Sedan en tid har boende i Mönsterås, Fliseryd och norra Timmernabben (norr om Varvsvägen) reagerat på att dricksvattnet från kranen bär en viss lukt och smak. Våra kunder upplever att vattnet är bättre under vinterhalvåret när ytvattnet som hämtas från Emån är kallare. Under sommar och höst när Emån är varmare upplevs vattnet ha en jordig smak.

Vi beklagar att en del boende upplever problem med lukt och bismak på vattnet. Vår vatten- och avloppsavdelning arbetar med problemet. Många undrar när problemet är löst men det är tyvärr omöjligt för oss att säga i nuläget.

I dagsläget är vår huvudsakliga teori att problemen med lukt och bismak orsakas av ofarliga mikroorganismer i ledningsnätet som släpper ifrån sig lukt- och smakämnen när de blir stressade. Lukt- och smakämnena kallas geosmin, trikloranisol och metylisoborneol och är kända för att orsaka jordig lukt och smak i dricksvatten.

Vad är mikroorganismer i dricksvatten?

Mikroorganismer är samlingsnamn för bakterier, virus och parasiter. Många av dessa mikroorganismer gör nytta i vattenverket och ledningsnätet, men tyvärr kan vissa av dem också producera lukt- och smakämnen om de blir störda. Dessa mikroorganismer kallas aktinomyceter och mikrosvampar och är helt ofarliga för människan.

Omfattande provtagningsprogram

Utöver våra vanliga vattenprover tar vi även extra mikrobiella och kemiska prover vid Finsjö vattenverk och på ledningsnätet. Det gör vi för att säkerställa att vi fortsätter leverera vatten som har godkänd livsmedelskvalitet samt för att analysera orsaken till lukt och smak.

Så arbetar vi för att förbättra dricksvattenkvaliteten

1) Stöd från konsulter inom vattenkemi

Vi får stöd av konsulter inom vattenkemi för att reda ut vad som orsakar problemet. Konsulten ska dels undersöka ett nytt steg att rengöra vattnet på biologiskt sätt, dels göra riskanalyser av vår vattentäkt, vattenverk och de mikrobiologiska barriärer (MIB)  som vi använder idag.

Vad är Mikrobiologisk barriärsanalys (MIB)?

En mikrobiologisk barriärsanalys används för att ta fram vilka mikrobiologiska risker som finns i dricksvattenkedjan från vattentäkt till sista steget i dricksvattenproduktionen. I riskanalysen bedöms befintliga mikrobiologiska barriärer, det vill säga reningssteg som tar bort mikroorganismer, kontra vattentäkten. MIB:n avslutas med vilka åtgärder som kan utföras för att öka den mikrobiologiska säkerheten på vattnet.

2) Luft- och vattenspolningar

Vi utför och utvärderar luft- och vattenspolningar på dricksvattennätet då det kan hjälpa mot lukt- och smakproblem. Luft- och vattenspolningar är en spolningsmetod som rensar ledningarna invändigt. Tillsammans med en entreprenör börjar vi med en spolning i Timmernabben efter årsskiftet. Om luft- och vattenspolningen hjälper fortsätter vi ta fram planer för liknande åtgärder i Mönsterås och Fliseryd.

3) Fortsätter analysera och ta fram åtgärder

Vi fortsätter att analysera och ta fram förslag till åtgärder med hjälp av vår modell av ledningsnätet. Där analyserar vi omsättningen i ledningsnätet för att se hur länge vattnet varit i ledningsnätet och var det kan uppstå luftfickor som kan bidra till att vattnet ändrar lukt och smak.

Mönsterås

Norra Timmernabben

Fastighetsägaren ansvarar för sina ledningar på fastigheten

Du som fastighetsägare har själv ansvar för dina vatten- och avloppsledningar på fastigheten.

Vad kan du göra själv?

  • Spola i kranen så att eventuellt stillastående varmt vatten i ledningen spolas ur. Spola tills det blir jämnkallt.
  • Kyl vattnet innan du dricker det så upplevs smak och lukt mindre framträdande.
  • Smaksätt vattnet med frukt eller grönsaker.

Vanliga frågor

Sidan uppdaterad 29 november 2021