Ekokommun

Mönsterås kommun är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner, Sekom. Föreningen är en ideell och frivillig samarbetsorganisation för kommuner och regioner som hanterar gemensamma strategiska frågor som är viktiga för en långsiktig hållbar utveckling. Genom nätverket utbyter vi erfarenheter med andra ekokommuner och lär av varandras goda exempel.

Varje år rapporterar kommunen in uppgifter till Sekoms gröna nyckeltal. Genom de gröna nyckeltalen kan du följa och jämföra kommunernas miljöarbete. Det finns sexton nyckeltal om till exempel koldioxidutsläpp, ekologisk odling, mängd hushållsavfall, metaller i avloppsslam och ekologiska livsmedel med mera.

I miljöbarometern kan du läsa Mönsterås kommuns gröna nyckeltal

Sidan publicerades 22 juni 2021