Fastigheter och kartor

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör ofta byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Registret innehåller dessutom information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, men får god hjälp från andra med att hålla registret aktuellt. Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information.

Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet kontaktar du Lantmäteriet.

Fastighetsregistret på Lantmäteriet

Kartbeställningar och mätuppdrag

På samhällsbyggnadsavdelning kan du få hjälp med kartor och mätningsteknisk service, till exempel utstakning av hus, kontrollmätning och inmätningsuppdrag.

Vi framställer också kartor av flygbilder, mätningar och beräkningar. Kartans utseende, innehåll och skala kan varieras efter ditt behov och önskemål. Du kan få kartan antingen utskriven på papper eller digitalt. All hantering av kartor sker digitalt och kartdata lagras i kartdatabaser.

Beställ en karta

Beställ en nybyggnadskarta, utdrag ur baskarta eller förenklad nybyggnadskarta genom vår e-tjänst

Avgiften för kartan är enligt gällande 2021 års taxa:

  • Nybyggnadskarta: 6743 kr
  • Enkel nybyggnadskarta: 4950 kr
  • Kartutdrag: 762 kr

Ovanstående priser gäller tomter (inte fastigheter) under 5 000 kvm. För större tomter lämnas offert. Vid oklarheter är det bygglovshandläggaren som beslutar hur stor karta som behövs.

I vissa fall är inte fastighetsgränserna utredda, då kan en fastighetsutredning krävas. Vid dessa fall tillkommer en avgift på 770 kr.

Sidan publicerades 24 juni 2021