Villor, flerfamiljshus

Om du ska bygga en ny villa eller ett flerfamiljshus behöver du söka bygglov. Du ska också söka bygglov om du vill bygga till ditt hus.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad på ditt bostadshus och uppföra en komplementbyggnad utan bygglov. Komplementbyggnaden ska underordna sig huvudbyggnaden till sin karaktär och hur den används.

Ligger din fastighet inom område med detaljplan krävs bygglov. Av detaljplanen framgår hur du får bygga på fastigheten.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ordna parkering för din fastighet.

Ansökningshandlingar

Handlingarna skiljer sig något åt om du planerar att bygga en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, rad- eller parhus) eller om planerna är för ett större byggprojekt.

Läs mer om bygglovsprocessen och vilka handlingar som behövs för bygglovsansökan

För flerfamiljshus behövs särskilda handlingar utöver dessa beroende på byggprojektets art, till exempel material- och kulörredovisning, illustrationer, verksamhetsbeskrivning eller parkeringsutredning. Dessutom behövs en markplaneringsritning som redovisar hur in- och utfarter, parkering och dagvatten ska anordnas samt markens plushöjder runt byggnad, vid tomtgränser, för gata, parkering och brandväggar.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024