Riva, rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Det gäller även i områden med särskilda områdesbestämmelser.

Om du bor utanför detaljplan eller i ett område som inte har särskilda områdesbestämmelser behöver du aldrig rivningslov, men du kan behöva göra en anmälan.

Du behöver inte rivningslov:

  • utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen beslutat att rivningslov krävs i områdesbestämmelserna
  • om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat att rivningslov krävs även för sådana rivningar i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Även om det inte behövs rivningslov eller rivningsanmälan kan det krävas tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller inom områden med särskilt värdefull bebyggelse.

Ansök om rivningslov

Rivningsanmälan

Sidan uppdaterad 9 januari 2024