Marklov

Du behöver marklov för schaktning och fyllning som gör att höjdläget för marken ändras avsevärt. Inom detaljplanerat området kan det även krävas marklov för att få fälla träd.

Marklov för trädfällning krävs bland annat i delar av Korpemåla enligt de detaljplaner som gäller.

Ansök om marklov

Sidan granskad 6 september 2022