Marklov

Du behöver marklov för schaktning och fyllning som gör att höjdläget för marken ändras avsevärt. Inom detaljplanerat området kan det även krävas marklov för att få fälla träd.

Marklov för trädfällning krävs bland annat på Oknö i Mönsterås och i delar av Korpemåla enligt de detaljplaner som gäller.

För att ta ned träd på Oknö krävs alltid så kallat marklov om trädets stam är 10 centimeter i diameter eller större, en meter ovanför mark. Detta gäller på tomter men även för kommunens skog på Oknö.

Ansök om marklov

Sidan publicerades 21 juni 2021