Kaminer, eldstäder

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för att:

  • Installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal
  • Byta eldstad om bytet innebär att annat bränsleslag kommer att användas

Bygglov för ny eller ändrad skorsten eller rökkanal

Du kan behöva söka bygglov för ny rökkanal som placeras på fasaden eller ny skorsten på taket eftersom det är en åtgärd som ändrar byggnadens yttre utseende.

Boverkets byggregler ställer krav på tillräcklig höjd på skorstenar så att rökgaserna ska kunna föras bort med vinden. En för låg skorsten kan innebära att rökgaser förs tillbaka till den egna byggnaden eller blir störande för grannar.

Så gör du anmälan

Du anmäler att du ska installera en eldstad eller rökkanal till miljö- och byggförvaltningen.

För att anmälan ska vara komplett behöver du bifoga

  • Produktblad/prestandadeklaration där det framgår verkningsgrad samt grad av kolmonoxidutsläpp.
  • Planritningar där du markerar var eldstaden placeras.
  • Fasadritning om du installerar ny rökkanal.

Efter att du gjort anmälan

När anmälan är komplett kommer du att få ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden. Då får du installera eldstaden.

När eldstaden sedan är installerad och besiktigad ska du skicka in kontrollplanen (som du får tillsammans med startbeskedet) till miljö- och byggnadsnämnden. Sotaren skickar in en kopia av besiktningsprotokollet direkt till miljö- och byggnadsnämnden.

Därefter kommer du att få ett slutbesked från miljö- och byggnadsnämnden och då kan du börja använda eldstaden.

Det är viktigt att du inte installerar eller börjar använda din eldstad förrän du fått ett startbesked respektive slutbesked från miljö- och byggnadsnämnden. Att påbörja en installation av eldstad utan startbesked eller att börja elda i den utan slutbesked kan medföra att du får en sanktionsavgift.

Sidan uppdaterad 22 september 2022