Bygglovsprocessen

Här hittar du information om hur bygglovsprocessen ser ut, vad du behöver tänka på och göra, från idé till slutbesked.

Du behöver först ta reda på vad som gäller för din fastighet. Ta reda på om den omfattas av detaljplan, strandskydd eller ligger inom område för värdefull kulturmiljö. Då kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas och hur mycket.

Se detaljplaner i Mönsterås kommun

Inom strandskyddat område måste du göra en separat ansökan för strandskyddsdispens. Även bygglovsbefriade åtgärder kan kräva strandskyddsdispens.

Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan är också förenade med en avgift.

Bygglov, steg för steg

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om bygglov och bygglovsprocessen

Sidan uppdaterad 14 september 2023