Valborgsmässoeldar

Här hittar du information om hur du eldar säkert på Valborg och om hur du anmäler att du ska arrangera en majbrasa. Det gäller att vara försiktig när du handskas med eld.

På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Krävs tillstånd?

För att få anordna en tillställning på allmän plats, som till exempel ett Valborgsfirande, krävs det enligt ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten som beviljar tillstånd.

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd. Du som ansvarar för valborgsmässoelden bör gärna anmäla det till räddningstjänsten. Då har vi möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg, om det behövs.

Oavsett om tillställningen är tillståndspliktig eller inte ska eldning ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning till närliggande byggnader. Följ alltid brandriskprognosen och tänk på att det kan råda eldningsförbud – då får du inte elda alls.

Riktlinjer vid valborgsmässoeldar

 • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den brunnit ut eller släckts helt.
 • Eldning sker på eget ansvar.
 • Det ska finnas släckmaterial, till exempel vattenkannor, hinkar eller slang, där du eldar.
 • Eldning bör inte ske vid olämplig väderlek, till exempel vid stark blåst och torka.
 • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.
 • Bålets storlek ska begränsas till max 50 kubikmeter brännbart material, cirka sex meter i diameter och tre meter högt.
 • Ett område om fem meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
 • Elden får inte orsaka olägenhet för grannar så tänk på vindriktningen.
 • Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke eller annat avfall.
 • Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.
 • Se till att inget brinner eller riskerar sprida sig efter att ni lämnat platsen.

Sidan granskad 7 mars 2022