Hög med grenar som brinner

Elda utomhus

Var försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov. Om det är eldningsförbud får du inte elda alls.

Tips till dig som ska elda utomhus

  • Se till att du har fungerande släckutrustning: slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada.
  • Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.

Är du osäker, ring till räddningstjänsten och rådfråga.

Sidan publicerades 22 juni 2021