Elda inomhus

Det finns några saker att tänka på när du eldar i din eldstad. Följ våra goda råd så eldar du säkert, effektivt och mer miljövänligt, det vill säga får ut den mesta mängden värme från veden.

Alla moderna eldstäder har eldningsinstruktioner, om du inte har sparat dem går de oftast att hitta via tillverkarens hemsida.

Om du saknar eldningsinstruktion kan du passa på att fråga din sotare om hur du eldar bäst i just din eldstad. Du kan även följa våra generella tips.

  • Elda inte för mycket ved samtidigt. Det brukar följa med eldningsinstruktioner från eldstadens tillverkare, följ dem. Ett bra riktmärke är att elda max 2,5 kilo ved per timma.
  • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Om du eldar i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar. Utan vila finns risk att värme ackumuleras i bjälklag vilket kan starta en brand.
  • Pyrelda inte. Ha god lufttillförsel, annars sker inte fullständig förbränning.
  • Använd torr ved. Det skonar skorstenen från onödiga beläggningar som kan leda till sämre förbränning och risk för skorstensbrand.
  • Ha ett kärl som inte är brännbart, med lock, för att förvara askan i – på en lämplig plats med brandsäkert underlag.
  • Ha fungerande brandvarnare hemma. Testa brandvarnaren med jämna mellanrum.

Om vedeldning och hur du eldar för att minska risken för luftföroreningar

Mer generella tips om vedeldning hittar du på Brandskyddsföreningens webbplats

Elda mer än vanligt?

Om du använder eldstaden oftare kommer du behöva sota oftare. Meddela därför alltid sotaren om du vet att du tänker elda mer än vanligt.

Om sotning och brandskyddskontroll

Sidan publicerades 26 september 2022