Brandvarnare

Brandvarnaren är ditt viktigaste skydd mot brand i hemmet. Brandvarnaren uppmärksammar dig i ett tidigt skede så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Brandvarnaren är särskilt viktig när du sover, då du kanske inte upptäcker branden förrän det är för sent. Räddningstjänsten rekommenderar alltid att ha en brandvarnare i sovrum där dörren är stängd.

Hur många brandvarnare behöver jag?

 • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvadratmeter och avståndet bör inte överstiga 12 meter mellan brandvarnarna.
 • Du bör ha en brandvarnare i sovrummet om du sover med stängd dörr eller om du laddar elektronisk utrustning nattetid.

Placering av brandvarnare

 • Brandvarnare placeras i taket helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg eller ventilationsöppningar.
 • Brandvarnare som inte kan placeras i taket, kan placeras på vägg, cirka 15 cm från taket. Observera att väggmontage kan medföra att det kan ta längre tid för brandvarnaren att larma.

Kontroll och skötsel

Testa din brandvarnare genom att trycka på testknappen, då testas brandvarnarens funktion, inte bara batteriet.

Testa brandvarnaren

  • en gång i månaden
  • när du satt upp en ny brandvarnare
  • när du bytt batteri
  • varit bortrest en längre tid
  • när du rengjort din brandvarnare.

En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning. Rengör brandvarnaren en gång per år eller om den larmar utan anledning

Rengör genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

Sidan granskad 7 mars 2022