Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2024-06-03

Protokollet är justerat: 2024-06-05
Sammanträdesdatum: 2024-06-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-28
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 5 juni 2024