Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Frågor och svar » Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vanliga frågor och svar om kommunalt vatten och avlopp.

Vatten

Avlopp

VA-taxa och faktura

Vattenmätare

Vanliga frågor om enskild vattenbrunn

Enskild vattenbrunn

Vatten

Är det hårt eller mjukt vatten i Mönsterås kommun?

I Mönsterås kommun är vattnet mjukt.

Vattnet från Finsjö vattenverk distribueras till abonnenter i Finsjö, Fliseryd och Mönsterås och norra Timmernabben. Vattnet har ett pH-värde på 8,2 och en hårdhet på 3°dH.

Vattnet som kommer från Sandbäckshults vattenverk distribueras till abonnenter i Sandbäckshult, Blomstermåla, Tålebo, Ålem och Timmernabben. Vattnet har ett pH-värde på 8,1 och en hårdhet på 3-4°dH.

Mitt vatten är missfärgat, vad beror det på? Vad ska jag göra?

Ibland kan vattnet se annorlunda ut. Det kan bero på att avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten och strömningsriktningen ändras, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. Missfärgning (brun/svart) kan bero på spolningar på nät och flödesändringar. Grått/mjölkigt vatten beror ofta på luft i ledningen.

Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart. Om vattnet är missfärgat bör du undvika att tvätta vittvätt. Kontakta VA-avdelningen 0499-170 00 om vattnet är missfärgat även efter en stunds spolning.

Det kommer inget vatten ur kranen, vad beror det på?

Ibland beror problemen på olyckshändelser och yttre omständigheter, ibland gör planerat underhållsarbete och akuta läckor att vattnet måste stängas av.

Vi meddelar dig genom utskick, tidningsannonser och nyheter på kommunens hemsida när störningarna i vatten- och avloppssystemet beror på planerade arbeten. Annars kontaktar du vatten- och avloppsavdelningen via kommunens växel, tel. 0499-170 00.

Avstängning av vatten på grund av obetalda räkningar sker först efter skriftligt meddelande.

Vattentrycket i kranen är dåligt, vad beror det på?

Det kan bero på en vattenläcka. Kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Har grannarna samma problem? Kontakta vatten- och avloppsavdelningen via kommunens växel, tel. 0499-170 00.

Jag har en vattenläcka, vad gör jag?

Om du får problem, kontrollera först om problemet uppstått inne på fastigheten. Vid fel på vatten- och avloppsledningar inom tomten kontaktar du i första hand en VVS-firma/VA-entreprenör. Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd.

Upptäcker du fel utanför tomtgränsen kontaktar du vatten- och avloppsavdelningen via kommunens växel, tel. 0499-170 00.

Jag har problem med varmvattnet!

Mönsterås kommun distribuerar och ansvarar för kallt dricksvatten.
Om du har problem med varmvattnet så ska du istället kontakta:

  • din hyresvärd, om du bor i ett flerbostadshus
  • SolørBioenergi, om du som fastighetsägare är ansluten till fjärrvärmenätet
  • en fackman, om du har egen varmvattenberedare.
Hur kan jag spara vatten?

Vi har samlat flera tips på hur man kan spara vatten här

Avlopp

Jag har stopp i avloppet, vad gör jag?

Om du får problem, kontrollera först om problemet uppstått inne på fastigheten. Vid fel på vatten- och avloppsledningar inom tomten kontaktar du i första hand en VVS-firma/VA-entreprenör. Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd.

Upptäcker du fel utanför tomtgränsen kontaktar du vatten- och avloppsavdelningen via kommunens växel, tel. 0499-170 00.

Vad får man spola ner i toaletten?

Det är enkelt! Det enda du ska spola ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Annat som slängs i toan kan orsaka stopp och/eller försvåra reningen av vattnet. Om du istället källsorterar ditt skräp kan det återvinnas på rätt sätt istället för att orsaka problem på reningsverken. Läs mer här.

Fett i avloppet – vad är problemet?

Fett som kommer ut i köksavloppet bildar hårda beläggningar som med tiden kan täppa till avloppet helt. Detta är ett stort problem både inne i fastigheter och i de gemensamma avloppsledningarna. Gör så här istället: När du diskar efter tillagning av fet mat, torka av stekpannor och ugnsformar med hushållspapper som slängs i soppåsen.

Hur blir jag av med dålig lukt ifrån avloppet inomhus?

Kontrollera, rengör och fyll i vatten i alla vattenlås: golvbrunnar, i garage, tvättstuga, bad/duschrum, tvättställ och diskbänk. Om det inte hjälper, kontakta en VVS-firma.

Var bygger ni ut kommunalt vatten och avlopp?

Se aktuella planer under VA-utbyggnadsprojekt och långsiktiga utbyggnadsplaner i kommunens VA-plan.  

VA-taxa och faktura

Vad kostar en VA-anslutning? Vad kostar det att använda vatten och avlopp?

De avgifter som du betalar för kommunalt vatten och avlopp är anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar när du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Brukningsavgiften är delvis rörlig och bestäms av hur mycket vatten du använder.

Under Abonnemang och avgifter hittar du mer information om avgifter. Taxan för vatten och avlopp bestäms från år till år.

Hur ofta kommer fakturan för vatten och avlopp?

Din faktura kommer varannan månad, tillsammans med fakturan för sophämtning.

Hur ändrar jag adress?

När fastigheten övergår till ny ägare ska du anmäla detta till kommunens ekonomiavdelning. Du måste också uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag. 

Under Abonnemang och avgifter hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Hur stor är min vattenförbrukning?

Enklast ser du detta på din vattenmätare, eller på din faktura.

Din faktura för vatten och avlopp baseras på en uppskattad förbrukning varje månad, som kommunen korrigerar vid en årlig avläsning. Du kan rapportera mätarställningen till oss direkt via ett formulär så kan vi anpassa den månatliga fakturan efter den verkliga förbrukningen. Då blir inte skillnaden lika stor vid den årliga avläsningen. 

Har du en ny digital vattenmätare fjärravläser din mätarställning inför varje fakturautskick. Då ser du enklare förbrukningen från månad till månad.

Under Abonnemang och avgifter hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Vattenmätare

Hur kan jag rapportera in min mätarställning på vattenmätaren?

Om du rapporterar mätarställningen till oss via formuläret s av din vattenmätare kan vi anpassa fakturan efter den verkliga förbrukningen. Då blir inte skillnaden lika stor vid den årliga avläsningen, om ni till exempel blivit fler eller färre i hushållet under året.

Varför ska jag ha ett återströmningsskydd vid vattenmätaren?

Du ska ha ett godkänt återströmningsskydd (backventil) som hindrar vatten att flöda tillbaka in i dricksvattennätet om något händer. Vatten förorenat med bakterier från till exempel varmvattenberedare och badvatten kan åka tillbaka i ledningsnätet om återströmningsskydd saknas.

Vinterförvaring av mätare, vad gäller?

Nedmontering av vattenmätare för vinterförvaring får endast ombesörjas av Mönsterås kommun (Gäller även återmontering). Servisventilerna får ej stängas av annan än Mönsterås kommun. För tidsbokning nedmontering och återmontering av vattenmätare eller vattenavstängning, kontakta kundtjänst VA/RH.

Enskild vattenbrunn

Vad händer om vattnet tar slut i min brunn?

Oftast är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Jag har slut på vatten i min brunn. Ska man eller kan man fylla på?

Experterna har olika åsikter om det är bra att fylla på en brunn eller inte. Det beror på geologin samt om brunnen är grävd eller borrad. Hur eller hur är detta en mycket kortsiktig lösning, då vattnet lämnar brunnen på samma sätt som det strömmar till. Det finns också en viss risk att vattnet blir grumligt eller bara försvinner till ingen nytta, eftersom brunnsvattnet egentligen ska rinna till genom marken/sprickor i berget och inte komma uppifrån.

Jag har slut på vatten, var kan jag hämta dricksvatten?

Beställning av leverans av större mängder vatten (> 5 kbm) för t ex sinad brunn, fyllning av pooler eller andra ändamål sker till VA-avdelningen. VA-avdelningen beställer transportör. Transportavgiften betalas av fastighetsägaren till transportör och vattnet debiteras av VA-avdelningen enligt gällande VA taxa.

För frågor och mer information om var vatten kan hämtas kontakta vatten- och avloppsavdelningen via kommunens växel, tel. 0499-170 00.

Vad ska jag tänka på när jag har dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht?

Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten. Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt. Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen "glas och gaffel" är utmärkta. Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla lika länge som mjölk i kylskåp, det vill säga minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Kan kommunen hjälpa till med flexitankar?

Mönsterås kommun har ett begränsat antal vattentankar som i första hand används för att distribuera dricksvatten till allmänheten vid nödsituationer.
Vid akut behov av större mängder vatten till exempelvis djurhållning kontaktas kommunen som gör en individuell bedömning om möjlighet att hjälpa till i varje enskilt fall.

Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten?

Det pågår ett arbete med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i flera byar enligt gällande VA-plan. Kontakta Tekniska förvaltningen för att se hur utbyggnadsplanerna ser ut just där du bor.

Jag har ofta slut på vatten i min brunn, nu vill jag borra djupare/ny brunn, hur går jag till väga?

Vi rekommenderar att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare.

Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.

Bra länkar

Livsmedelsverket är den nationella myndighet som ansvarar för frågor som rör dricksvatten från enskilda brunnar.

SGU - Sveriges geologiska undersökning informerar om grundvatten och brunnar.

Information från SGU om att anlägga egen brunn

Konsumentverket – tips om vad du ska tänka på om du anlitar egen brunnsborrare (PDF)

Sköt om din brunn – Informationsmaterial från SGU och Socialstyrelsen

Filmen ”Rent vatten” – Film från Socialstyrelsen
Brunnsarkivet  SGU - Brunnsuppgifter från 450 000 brunnar

Livsmedelsverket – Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Senast kontrollerad: 2020-09-21.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier