Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Trafik & resor » Trafik, resor och gator » Trafikregler och säkerhet

Trafikregler och säkerhet

Att hålla Mönsterås kommuns vägar och gator trafiksäkra är viktigt för att skapa ett tryggt samhälle för dig som bor i kommunen. Det finns lokala bestämmelser för hur trafiken ska fungera i Mönsterås kommun, som rör till exempel hastigheter och tomgångskörning.

En viktig del av säkerheten i trafiken ansvarar du som fastighetsägare för: att det är god sikt vid korsningar, utfarter och längs häckar.

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen men det finns även lokala trafikföreskrifter, som till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

Här kan du söka fram vilka särskilda regler som gäller på just din gata (RDT - rikstäckande databas)

Tomgångskörning

I Mönsterås kommun är det tillåtet att stå på tomgång i max en minut inom tätbebyggda områden.

Gångfartsområde

Storgatan i Mönsterås är reglerad och utformad som gångfartsområde mellan Torggatan och Åsevadsgatan. Inom gångfartsområde får du bara parkera på markerade parkeringsplatser.

Till dig som fastighetsägare – siktröjning

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att träd, häckar och buskar inte skymmer sikten för trafikanterna på gatan eller gång- eller cykelbanan utanför. De får inte heller dölja vägmärken eller försvåra till exempel sophämtning, gaturenhållning och snöröjning.

I gatukorsningar och vid utfarter är det viktigt med fri sikt. Träd och buskar som hänger ut över gång- och körbanor behöver röjas om de hänger under vissa höjder över marken.

På platser med dålig sikt som inte har blivit åtgärdade, kommer tekniska kontoret att skicka ut en skriftlig uppmaning till fastighetsägaren att röja.

Blomlådor för tryggare gator

Du har möjlighet att ansöka om att ställa ut blomlådor på din gata, för att skapa en lugnare trafikmiljö. Minst hälften av de boende längs gatan ska godkänna att blomlådorna placeras ut.

Blomlådor får ställas ut efter godkänt tillstånd från tekniska kontoret, mellan 15 maj och 1 november.

Den som ansöker om att placera ut blomlådorna bekostar och ansvarar för tillverkning och skötsel av blomlådorna.

Mönsterås kommun hjälper till med placeringen av blomlådorna, tillhandahåller en ritning och reflexer till lådans sidor. Ansökningshandling och villkor hittar du till höger.

KONTAKT

Trafikverket, tel. 0771-119 119

Erik Innerstedt, Gatuingenjör, tel. 0499-171 65

Skicka e-post till Erik Innerstedt

Nina Wallenberg, trafikhandläggare, tel. 0499-171 59
Skicka e-post till Nina Wallenberg

Senast kontrollerad: 2021-06-07.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier