Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & stöd » Utskrivningsplanering och samordnad individuell plan (SIP)

Utskrivningsplanering och samordnad individuell plan (SIP)

När du varit inlagd på sjukhus och ska skrivas ut kan du antingen åka direkt hem utan insatser eller få en utskrivningsplan eller SIP. Utskrivningsplan/SIP kan exempelvis handla om hemtjänst och hemsjukvård som du behöver när du har kommit hem, eller vilken fortsatt vård du ska få på din hälsocentral.

Hur går utskrivningsplanering/SIP till?

Primärvården kallar till SIP tillsammans med dig, eventuellt anhöriga och berörda inom hälso- och sjukvården. Om samordning inte behövs görs utskrivningsplanering som kommunen kallar till. Utskrivningsplanering/SIP kan ske genom ett personligt möte, telefon eller videosamtal. På utskrivningsplaneringen/SIP berättar du själv, närstående eller sjukhuspersonal om hur du klarar vardagen just nu och vad du behöver för stöd. Tillsammans kommer vi överens om vilket stöd du behöver när du kommer hem. Det kan till exempel vara hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel och rehabilitering.

Vilka kan vara med på utskrivningsplaneringsmötet/SIP?

  • Du själv
  • Närstående eller annan person om du så önskar
  • Personal från hälso- och sjukvården
  • Biståndshandläggare
  • Undersköterska
  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/sjukgymnast
  • Tolk om du behöver det

Hur sker uppföljningen av min utskrivningsplanering/SIP?

När du har varit hemma en tid följer din biståndshandläggare från kommunen upp hur dina behov ser ut. Till exempel om du behöver mer eller mindre stöd i hemmet. Även personal från rehabiliteringen eller hemsjukvården kan vara med på uppföljningen.

 

KONTAKT

Blomstermåla och Södra Mönsterås (Älgerum), telefon 0499-173 84

Fliseryd och Södra Mönsterås (Ljungnäs), telefon 0499-173 87

Norra Mönsterås, telefon 0499-173 86

Ålem och Timmernabben, telefon 0499-173 85

Mats Edström, enhetschef för rehabenheten, telefon 0499-170 36

Charlotta Didriksdotter, enhetschef för sjuksköterskor, telefon 0499-173 65

Senast kontrollerad: 2020-10-27.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier