Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & stöd » Om du inte är nöjd med din omsorg och hjälp

Om du inte är nöjd med din omsorg och hjälp

Om du inte är nöjd med socialnämndens verksamhet finns olika sätt att framföra dina åsikter.

Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser

Om du inte får det du ansökt om kan du överklaga avslagsbeslut.

På våra sidor som beskriver hur du ansöker, finns också information om hur du överklagar.

Läs mer om hur du överklaga beslut som rör äldre och omsorg om funktionsnedsatta

Läs mer om hur du kan överklaga beslut som rör LSS

Lämna synpunkter och klagomål 

Du kan lämna synpunkter och klagomål på socialnämndens verksamhet skriftligt, muntligt eller via vårt formulär för synpunkter och klagomål

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tycker du att det finns allvarliga brister eller missförhållanden inom socialtjänstens verksamheter, insatser enligt LSS eller inom hälso- och sjukvården? Då kan du höra av dig till IVO.

Senast kontrollerad: 2020-09-22.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier