Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & stöd » Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig, psykisk eller intellektuell. Många människor har osynliga funktionsnedsättningar och vissa har flera olika. Vi är alla i första hand människor med samma behov och rättigheter men ibland behövs särskilda lösningar. Då kan det vara bra att veta att det finns stöd att få.

I Mönsterås kommun finns det biståndshandläggare och LSS-handläggare som hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta den form av stöd, service och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänstlagen ger dig rätt till exempelvis hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet och annat bistånd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Du kan läsa mer om några olika former av stöd och hjälp under respektive rubrik i menyn till vänster.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS är en rättighetslag utöver socialtjänstlagen. LSS innebär inte att du fråntas de rättigheter som andra lagar ger. Lagen berör dig som har stora funktionsnedsättningar och innehåller tio olika insatser:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn/ungdom
 • Bostad med särskilt service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

För vem gäller LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Samordnad individuell plan, SIP

All hjälp från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan.

Senast kontrollerad: 2021-04-19.
 
Snabbval
Snabbval
Blanketter
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier