Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Vigsel och begravning » Begravningsombud

Begravningsombud

För att öka inflytandet och insynen för dem som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombud.

Vad gör ett begravningsombud?
  • Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
  • Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
  • Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.
  • Ombudet ska meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.
  • Ombudet ska varje år lämna en årsberättelse till Länsstyrelsen i Kalmar län om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret.
Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället ska ansvara för i samband med begravning.

Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla måste betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte, eftersom Svenska kyrkan åtagit sig att sköta begravningsverksamheten åt staten.

Församlingarnas ansvar

Församlingarna ansvarar för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser och för begravningsverksamheten. Församlingarna ansvarar även för de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Senast kontrollerad: 2019-02-08.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier