Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Trygg och säker » Räddningstjänsten » Bra att veta » Rengöring och brandskyddskontroll

Rengöring och brandskyddskontroll

I Mönsterås kommun utförs rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på entreprenad det vill säga är upphandlad av extern firma som innehar erforderlig kompetens och behörighet för aktuella arbetsmoment. Rengöring och brandskyddskontroll är två olika delar och dessa genomförs oftast vid två separata tillfällen.

Rengöring och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Det finns skyldigheter, som fastighetsägaren ska uppfylla, för att dessa arbetsmoment ska kunna genomföras på ett arbetsmiljömässigt riktigt sätt såsom glidskydd för stege (steganordning).

Under mer information finns dokument som beskriver den arbetsordning som ska gälla vid planering och genomförande av rengöring och brandskyddskontroll. Där redovisas också hur egensotningsprocessen går till väga.  

Rengöring

Rengöring innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Hur ofta rengöringen ska göras (frist) och vilken avgift (taxa) som utgår kan du läsa i mer information.

Du kan ansöka om att få utföra din rengöring själv se i mer information och arbetsordning. Länets brandskyddsförening är en av ett par organisationer som arrangerar egensotnings utbildningar, vilket ger den kompetens som behövs för att genomföra sotning i egen regi.

Brandskyddskontroll

För att tidigt upptäcka fel som kan leda till brand, ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar.

Kontrollen sker med intervall (frist) som varierar beroende på typ av eldstad och eldningens omfattning, vilket framgår i aktuellt dokument i mer information. Under mer information framgår också vilken avgifter (taxa) som utgår. 

Övrigt

Under mer information ska bifogade dokument ge vägledning om de eventuella oklarheter som finns. Om detta inte är fallet, ta kontakt med räddningstjänsten eller skorstensfejarmästaren. 

 

KONTAKT

Räddningstjänsten, telefon 0499-173 23 

Skorstensfejarmästare, Sotningsdistrikt Mönsterås, telefon 0499-445 40
 

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier