Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Trygg och säker » Räddningstjänsten » Bra att veta » Eldningsförbud

Eldningsförbud

För närvarande råder det inte eldningsförbud i Mönsterås kommun.

 

Torrt och varmt väder kan utgöra risk för brand, vid stor risk utfärdas eldningsförbud då det är mycket svårt att hantera bränder av detta slag. Förbudet får utfärdas av kommunen och länsstyrelsen, och kan gälla för hela kommunen eller delar av den.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Eldning under eldningsförbud kan leda till böter. Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Grillning i vanliga kol-, gas- och elgrillar som kan köpas i butiker är okej. Även engångsgrillar är godkända men tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är inte lika säkra som en vanlig grill och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Särskilt förberedda grillplatser i betong eller sten går också bra vid grillning. Tillfälliga grillplatser av sten eller stock är inte godkända.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar på marken. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägrenen eller banvallen.

Du ska också vara uppmärksam på gnistbildning som kan uppstå i olika arbetsmoment, till exempel vid gräsklippning, eftersom det kan orsaka bränder i det torra gräset.

Så informeras du

När det råder eldningsförbud informeras du via kommunens och länsstyrelsens hemsidan, via lokalradion och via digitala anslagstavlor. Du kan även ringa en telefonsvarare som talar om den aktuella risken för brand i kommunen. Den når du på 0470-463 57. 

Särskilda regler för reservat

I naturreservat gäller det ofta särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet att elda, eller bara tillåtet att göra upp eld på speciella platser. Information om lokala regler finns ofta på anslagstavlor i området.

Senast kontrollerad: 2019-08-01.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier