Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Trygg och säker » Räddningstjänsten » Bra att veta » Eldning av ris

Trädgårdsavfall och eldning av ris

En brasa i förgrunden med fyra personer som står bakom vända mot brasan.

 

I första hand bör du att ta hand om trädgårdsavfallet genom trädgårdskompostering alternativt att köra det till kommunens återvinningsstation vid Mörkeskog. Trädgårdsavfall kan lämnas kostnadsfritt på Mörkeskog.

Bestämmelserna om eldning av trädgårdsavfall finns i kommunens renhållningsordning. Olika regler gäller om fastigheten är belägen inom eller utanför planlagt område.

Inom detaljplanelagt område och område med samlad bebyggelse

Det är inte tillåtet med eldning av trädgårdsavfall och ris inom detaljplanerat område eller område med sammanhållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller parkmark. Är du osäker på om din tomt är inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse kan du ringa till Miljö- och byggförvaltningen på telefon 0499-170 00 (växel).

Det är möjligt att inom dessa områden ansöka om dispens. Miljö- och byggnadsnämnden, i samråd med räddningstjänsten, bestämmer om du kan få dispens. Om du får dispens innebär det att du kan elda större grenar och kvistar om du kan elda dem på sådant sätt att din omgivning störs minimalt. Löv ska däremot alltid komposteras.

Tänk på att de större fritidsområdena oftast är detaljplanelagda.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen och räddningstjänsten i god tid innan eventuell eldning av ris om du önskar ansöka om dispens från det generella förbudet.

Övriga områden

Eldning av grenar och kvistar är bara tillåtet om det kan utföras på ett sådant sätt att din omgivning inte störs.

Hur gör jag?

För det första måste du ta hänsyn till gällande brandriskprognos, ring 0470-463 57 (telefonsvarare) för att höra senaste prognosen.

Om eldningsförbud är utfärdat får du inte elda överhuvudtaget. Du ska därefter kontrollera vilka regler för eldning som gäller där du bor.

Att ta hänsyn till för din och din omgivnings skull:

 • Kontakta alltid dina grannar och berätta att du tänker elda.
 • Elda inte när vinden blåser mot grannarnas fastigheter.
 • Elda inte efter mörkrets inbrott.

Elda säkert!

 • Elda bara grenar, kvistar och ris.
 • Elda inte upp allt på en gång.
 • Bränn lite i taget.
  Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.

Ta inga risker när du eldar i trädgården. Se till att du har fungerande släckutrustning:

 • Ett vattenförråd och vattenslang
 • Spadar, ruskor, krattor och liknande är bra att ha till hands.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Torrt fjolårsgräs brinner bra och det kan gå fort, särskilt om det blåser mycket.

Vid släckning, kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattenbegjut (använda riklig mängd vatten på askhögen) eller täck över askhögen med jord. Kontrollera platsen efter några timmar. Om du är osäker, kan du ringa till räddningstjänsten och be om råd.

KONTAKT

Miljö- och byggförvaltningen och räddningstjänsten, telefon 0499-170 00 (växel)

Senast kontrollerad: 2019-10-11.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier