Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Trygg och säker » Krisberedskap » Stöd- och krisjourer

Stöd- och krisjourer

När du är ledsen och behöver få prata med någon, när du behöver någon som lyssnar, förstår och som kanske kan hjälpa - då finns flera olika jourer att vända sig till.

Här finner du beskrivningar av och telefonnummer till sådana jourer.

Barnens Hjälptelefon

Du som är under 18 år kan ringa helt gratis till Barnens Hjälptelefon hos Barnens rätt i samhället, BRIS.

Du får tala med en vuxen om vad du vill och det syns vare sig på BRIS telefoner eller på telefonräkningen att du ringt. Om du inte vill, berättar du inte vem du är. Och om du behöver mer hjälp så be att få tala med ett BRIS-ombud.

Barnens Hjälptelefon når du alla dagar klockan 14-21. Du kan också chatta eller maila!

Telefonnummer: 116 111

BRIS Vuxentelefon - om barn

Barnens rätt samhället, BRIS, erbjuder även vuxna en möjlighet till hjälp genom Bris Vuxentelefon - om barn.

Om du har frågor eller eller behöver råd om något som rör barn så kan du som vuxen ringa BRIS Vuxentelefon. Det behöver inte handla om dina egna barn och du kan också få råd om vart du ska vända dig för ytterligare hjälp. Du kan självklart vara anonym när du ringer.

BRIS Vuxentelefon när öppen måndag och torsdag 13-16, samt tisdag, onsdag och fredag 9-12.

Samtalskostnaden är som för ett vanligt Sverigesamtal.

Telefonnummer: 077-150 50 50

Brottsofferjourer

Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ, är en ideell organisation med lokala brottsofferjourer runt hela landet.

De lokala brottsofferjourerna ger kostnadsfritt information, hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen. Stödpersonerna som arbetar på jourerna har avgivit tystnadslöfte.

Brottsofferjouren i Södra Kalmar län
Telefonnummer: 0480-880 85

Brottsofferjouren i Oskarshamn:
Telefonnummer: 0491-176 00

Jourhavande kompis

Röda Korsets jourhavande kompis är en telefonjour för barn och ungdomar upp till 25 år.

Personerna som sitter i jouren är själva unga och inga experter. De vill vara ett stöd, en första kontakt och en hjälp till självhjälp.

Jourhavande kompis når du måndag till fredag mellan klockan 18-22, och på lördag och söndag mellan klockan 14-18. Du kan också chatta med dem!

Telefonnummer: 020-22 24 44

Kvinnojourer

Kvinnojourerna hjälper på olika sätt kvinnor som är våldsutsatta. Här kan du få tillfälligt stöd eller möjlighet till skyddat boende.

Tänk på att du som våldsutsatt kvinna alltid kan kontakta SOS Alarm på larmnumret 112!

Oskarshamns kvinnojour når du genom växeln på Oskarshamns sjukhus.

Telefonnummer: 0491-78 20 00

Kalmars kvinnojour når du måndag till fredag mellan klocka 8 till 16, lördag från klockan 19 till söndag klockan 09.

Telefonnummer: 0480-191 55

Du når också kvinnojourerna genom Polisen på telefonnummer 114 14.

Orostelefonen mot radikalisering

Orostelefonen mot radikalisering finns till för dig som är orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi. Orostelefonen lyssnar och stöttar på dina villkor.

Telefonlinjen erbjuder stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa till Orostelefonen om du bara vill prata med någon om din oro. De svarar på samtal från såväl vuxna som barn och unga.

Telefonnummer: 020-100 200

Samtalen är kostnadsfria och du som ringer får vara anonym.

Orostelefonen når du måndag till fredag mellan klockan 9 till 12 och 13 till 16. Samt onsdagar mellan klockan 16 till 19.

Orostelefonen mot radikalisering

Rädda Barnens föräldratelefon

När du känner att du behöver stöd i ditt föräldraskap kan du ringa Rädda Barnens föräldratelefon. Personerna som svarar är själva föräldrar och medmänniskor runtom i Sverige, som lyssnar, ger stöd och hjälp med att sortera i tankar och känslor.

Du når Rädda Barnens föräldratelefon måndag till fredag 18-21 och lördag 13-16.

Samtalen är anonyma och kostar en markering.

Telefonnummer: 020-786 786

Rädda Barnens helpline
Banner för Rädda barnens hjälplinje  0200-77 88 20

Röda Korsets telefonjour

Till Röda Korsets telefonjour kan alla som behöver någon att tala med ringa anonymt.

Jouren består av utbildade, frivilliga personer med tystnadsplikt. Röda Korsets telefonjour når du  alla dagar mellan klockan 14.00 till 22.00.

Kostnaden för samtalet är densamma som för ett lokalsamtal.

Telefonnummer: 0771-900 800

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier