Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Trygg och säker » Krisberedskap » Information om coronaviruset » För äldre, riskgrupper och anhöriga

För äldre, riskgrupper och anhöriga

Du som är 70 år eller äldre eller tillhör någon annan riskgrupp riskerar att bli mer sjuk om du drabbas av covid-19.

I våra verksamheter gör vi vårt yttersta för att du som behöver hjälp ska kunna få den på ett tryggt och säkert sätt. Här har vi samlat information om vad du kan behöva veta om hur Mönsterås kommun hanterar coronapandemin och vilken hjälp du kan få.

Besöksrestriktioner vid kommunens boenden för äldre och infektionskänsliga

Regeringen har beslutat om ett generellt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. 

Besöksrutiner för besök vid särskilda omständigheter

Den som ansvarar för verksamheten för ett boende kan medge besök vid särskilda omständigheter, till exempel vid vård i livets slutskede. Har du blivit beviljad besök är det mycket viktigt att du följer våra besöksrutiner för att minska risken för spridning av coronaviruset. 

Besöksrutiner för besök vid plexiglasskiva

  • Du måste komma överens om en tid för besöket med personalen innan du kommer. Besök får bara ske vid den tidpunkt som du och personalen har kommit överens om.
  • Besök inomhus i anvisat besöksrum är tidsbegränsat till en (1) timme för att fler ska få möjlighet att träffas. Besöket måste bokas innan.
  • Vid besöket får endast två (2) anhöriga (över 15 år) samt spädbarn vara med.
  • Ingen av er som kommer på besök får ha förkylnings- eller luftvägssymtom, det gäller även milda symtom. Alla ska vara friska.
  • Ingen av er som besöker får gå runt plexiglasskivan för att t.ex. kramas. Det är inte tillåtet med fysisk kontakt.
  • Fikabröd, dryck eller annat ätbart får inte delas med varandra.
  • Ta hänsyn för din och andras säkerhet. Tvätta händerna före och efter besöket noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Besöksförbud på äldreboendet gäller även om det bokade besöket vid plexiglasskiva sker inomhus, du går nämligen inte in på avdelningen. Besöket sker i ett rum i närheten av avdelningen eller boendet.  

Matkasse till dig som inte har någon anhörig eller någon i ditt kontaktnät som kan handla

Du som är 70 år och äldre, och bosatt i Mönsterås kommun, och som inte har någon anhörig eller någon i ditt kontaktnät som kan handla, kan få en matkasse utkörd. Det är kommunen, tillsammans med Frivillig resursgrupp (FRG), Rotary, Svenska Kyrkan, Ålems församling och Mönsterås församling, som packar och kör ut matkassarna.

Så här går det till att beställa matkassen

Träffpunkterna för äldre är stängda

Kommunens samtliga träffpunkter är stänga till och med den 30 september. Beslutet följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter.

Rekommendationer till dig som är 70 år eller äldre 

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att begränsa nära kontakter och håller fysiskt avstånd till människor som du inte bor med. Detta blir viktigare ju äldre du är och är särskilt viktigt inomhus. Ett riktmärke kan vara att träffas med på ungefär en armlängds avstånd. Gå gärna ut och promenera. Att vistas utomhus främjar välbefinnandet och minskar betydligt risken för smitta. Men tänk på att alltid hålla avstånd till andra människor.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om rekommendationerna för äldre.

Behöver du någon att prata med?

Kommunen har öppnat upp en telefon dit du som är 70+ eller som tillhör en riskgrupp kan ringa om du känner dig ensam och behöver någon att prata med. Du kan också vända dig till din församling eller någon av de nationella stödlinjerna.

Telefonnummer till stödlinjer och telefonjourer

Mönsterås kommun lämnar inte ut någon information om smittade

Mönsterås kommun följer sekretessen strikt. Det innebär att vi inte lämnar ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån sekretess. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters/brukares sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens/brukarens samtycke. Det är sekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare/patienter kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

Senast kontrollerad: 2020-09-10.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier