Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Trygg och säker » Krisberedskap » Akut omhändertagande

Akut omhändertagande

Varje människa bör veta hur man akut hjälper skadade och sjuka personer. Här nedan hittar du checklistan för akut hjälp enligt principen LABC, där L står för Livsfarligt läge, A för Andning, B för blödning och C för chock.

Livsfarligt läge

Ett livsfarligt läge kan till exempel vara nära en brand eller nära en bil som kan explodera.

För ut personen ur riskområdet genom att släpa eller genom att lyfta i kläderna. Ta aldrig direkt i personen! Var extra försiktig om du misstänker nack- eller ryggskada.

Andning

Placera ena handen på den skadade eller sjukes panna, lyft hakan med två fingrar och böj huvudet bakåt. Se, lyssna och känn sedan om personen andas. Om personen inte andas, ge konstgjord andning på följande sätt:

Behåll den skadade eller sjukes huvud i samma bakåtböjda ställning som förut och kläm ihop dennes näsborrar. Andas sedan själv in, slut dina läppar över personens mun och blås in luft i den. Gör så cirka 15 gånger per minut. Kontrollera att bröstkorgen på den skadade eller sjuke höjs vid inblåsningarna.

Blödning

Se till att den skadade ligger ned.

Blödningen kan stoppas helt eller delvis genom att den skadade kroppsdelen hålls högt. Att åstadkomma ett tryck över blödningen är också bra. Det kan du göra antingen genom att trycka själv eller genom att lägga ett tryckförband.

Chock

Chock innebär att den skadade drabbas av cirkulationssvikt, ett tillstånd som kan vara direkt livshotande. Tecken på chock är att den skadade är kallsvettig, gråblek och orolig. Läppar och naglar är blåaktiga, pulsen svag och snabb.

Ge aldrig mat eller dryck till en chockad person! Lägg istället personen med benen högt. Se till att den chockade inte blir avkyld; täck personen med filtar, jackor eller dylikt. Om den skadade är medvetslös ska du lägga personen i framstupa sidoläge, alltså liggande på sidan med huvudet nedåt.

Brännskador

Spola omedelbart det brännskadade området med kallt vatten, i minst 15 minuter. Täck först sedan med förband. Du ska absolut inte sticka hål på blåsor.

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier