Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Trygg och säker

Trygg och säker

Mönsterås kommun ska vara en säker plats att bo och verka i. Polisen, Trafikverket, räddningstjänst och olika avdelningar inom kommunen har på olika sätt ansvar för att arbeta med detta.

Kommunen har ansvar att skapa tillgängliga och säkra offentliga rum. Vi arbetar med tillgänglighet, har en trafiksäkerhetsidé och ordnar med belysning och vegetationsröjningar längs vägar och gångstråk.

Läs mer om trafiksäkerhet

Räddningstjänsten är en viktig aktör som ordnar utbildningar och står beredd året runt med insatsstyrkor i våra tätorter.

Läs mer om räddningstjänstens verksamhet

Polisen är också viktig för ett tryggt samhälle, liksom ideella initiativ som t.ex. Sjöräddningen, Nattvandrarna och Frivilliga resursgruppen, FRG.

De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid extraordinära händelser. Det kan exempelvis vara en plötslig översvämning, en kraftig storm eller något annat allvarligt. Då kan kommunen kalla in FRG för att hjälpa till.

Läs mer om krisberedskap

Senast kontrollerad: 2018-11-07.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier