Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Psykisk ohälsa » MHFA-kurs

Första hjälpen till psykisk hälsa

Mental Health First Aid (MHFA) är en kurs som räddar liv genom att öka allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa. Kursen ger dig kunskap att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och möta medmänniskor som drabbats av psykisk ohälsa så som vid livskris eller relaterat till en diagnos eller ett missbruk.

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) kan jämföras med att utföra hjärt- och lungräddning vid en olycka.

Kursen ger dig kunskap att utföra första hjälpen vis psykisk eller mental ohälsa.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som möter människor i din vardag, både genom arbete, fritidsintressen eller skola och till dig som vill lära mer om psykisk ohälsa och hur du bemöter människor som befinner sig i kris.

Kursen kräver inga förkunskaper.

Mål

Att du som kursdeltagaren ska få kunskap om hur du kan upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och då kunna ge första hjälpen tills den drabbade får professionell hjälp.

En tidig upptäckt av psykisk ohälsa och agerande med MHFA ökar den drabbade personens möjligheter till en kortare återhämtning.

Målet är också att öka kunskapen om psykisk ohälsa för att minska fördomar och andra negativa uppfattningar.

Kursinnehåll

Vuxendelen är totalt 12 timmar och delas upp på fyra utbildningstillfällen.

Ungdomsdelen är totalt 14 timmar och delas upp på fyra utbildningstillfällen.

Under kursen får du lära dig att se tecken på psykisk ohälsa, hur du tar kontakt med en person i kris och hur du kan hjälpa den drabbade vidare till professionell vård. Du vår lära dig vilka steg som ska genomföras i enlighet med MFHAs framtagna handlingsplan.

I kursen ingår gruppövningar, diskussioner och filmer med konkreta exempel om hur du möter och stödjer personer som har psykisk ohälsa eller sjukdom.

Kurstillfällen

Höstens kurstillfällen är inställda på grund av den rådande pandemin.

För eventuella frågor kontakta Maria Pedersen via e-post; maria.pedersen@monsteras.se

Anmälan och intresseanmälan

Anmäl dig till MFHA-kursen

Information om MHFA, första hjälpen till psykisk hälsa

Läs mer om kursen hos Karolinska institutet, nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 

Senast kontrollerad: 2020-09-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier