Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Individ- och familjeomsorg » Råd och stöd

Råd och stöd till barn, unga och familjer

Har du varit med om svåra händelser, mår dåligt eller har personliga problem? Är det problem i familjen eller i andra sammanhang? Är du osäker på vilken hjälp du behöver? Eller behöver du någon att prata med? 

Råd och stöd är kostnadsfritt och erbjuds till alla som bor i kommunen, oavsett ålder. Du kan få stöd enskilt, med hela eller delar av familjen eller tillsammans med andra personer som är viktiga för dig.

Vi sparar inte dina personuppgifter när du får råd och stöd och du kan vara anonym. All personal du möter har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller däremot inte om vi får veta att ett barn eller en ungdom far illa eller vi får reda på allvarliga brott. Då är vi enligt lag skyldighet att anmäla det till socialtjänsten. 

Här ger vi några exempel på råd och stöd du kan få.

Stöd i ditt föräldraskap, individuellt och i grupp

  • På Mönsterås familjecentral finns familjebehandlare som kan ge dig råd och stöd i din föräldraroll.
  • Du kan också vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen (IFO) för att få föräldrastöd.
  • Vi erbjuder även föräldragrupper, till exempel för föräldrar till barn som är mycket borta från skolan, eller när det finns oro för droger eller kriminalitet.
  • Du kan gå föräldrakursen COPE, ett föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 1-18 år. Du kan gå i grupp eller individuellt. Det finns även möjlighet att ta del av kursen COPE 3-12 år på nätet. 

Mer information om föräldraskapsstöd

Samtalsstöd

Ibland kan det vara bra att ta hjälp av en utomstående som hjälper till att sortera i det som händer. Du kan komma och prata om det du vill ha hjälp med och tillsammans med oss resonera kring olika strategier.

Hjälp med att ordna ett nätverksmöte

Att ta hjälp av ditt sociala nätverk är en möjlighet att hitta bra lösningar på sociala problem. En opartisk mötesledare hjälper till att samla de som personer du vill ha med på mötet. Mötesledaren hjälper också till med frågeställningar, inbjudan och finns med som samtalsledare vid mötet.

Medling/konflikthantering

Medling är ett samtal mellan dem som varit inblandade i en konflikt, till exempel bråk mellan ungdomar eller mellan föräldrar och barn. Syftet är att prata om hur ni vill förhålla er till varandra i framtiden.

Information om droger och kriminalitet

Är du orolig för att någon i din närhet finns i sammanhang där det förekommer droger eller kriminalitet? Du kan få mer kunskap och information om till exempel alkohol, narkotika, kriminalitet och dess konsekvenser.

Anhörigstöd

Hela familjen drabbas när någon i familjen har problem med alkohol, spelberoende eller psykisk ohälsa. Det är vanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor. Oavsett om du är förälder, mor eller farförälder, syskon, barn eller partner kan du få kunskap och hjälp. 

Två stödmetoder för barn, som vi erbjuder kontinuerligt är: 

  • Barn i missbruksmiljö
  • Barn i skilda världar

Stöd vid svåra händelser

Det kan hända att hela livet vänds upp och ner. Det kan vara någon som dött, skilsmässa, sjukdom eller plötslig arbetslöshet som gör att det vanliga inte fungerar. I den situationen kan du få stöd och/eller vägledning vad annan hjälp finns att få.

Vill du veta mer?

Kontakta individ- och familjeomsorgen för råd och stöd eller mer information. 

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgens reception

Telefon: 0499-178 19 (be att få tala med 1:e socialsekreterare)

E-post: ifo-avd@monsteras.se 

Besöksadress: Allégatan 1, Mönsterås

 

Senast kontrollerad: 2019-12-03.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier