Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Individ- och familjeomsorg » Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstödet Värme & Ramar

Värme och Ramar ger dig som förälder möjlighet att utvecklas i ditt föräldraskap.

Syftet med Värme och Ramar är att du som förälder ges möjlighet att träffa andra föräldrar i din närhet för att skapa nätverk och på sätt stärka sammanhållningen där du bor. Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter, ta till dig nya kunskaper och växa i ditt föräldraskap.

Värme och Ramar riktas till samtliga föräldrar som har barn i åldern 0-17 år i kommunen.

Vi erbjuder även individuellt stöd till föräldrar som önskar det.

Allt föräldraskapsstöd genom Värme och Ramar är kostnadsfritt.

Faktaruta 

Lärare Marina Pålsson 0499-17315

Distriktssköterska Micaela Lindberg 0499-48952

Förskolllärare Jolanta Nilsson  0499-17456

Familjebehandlare Anna Karlsson 0499-17337

Samordnare Ambjörn Thunberg 0499-17857 

ambjorn.thunberg@monsteras.se

Besöksadress:
Allégatan 1, Mönsterås

Postadress: Mönsterås kommun Box 54, 383 22 Mönsterås

familjecentralen finns mödra- och barnhälsovården, öppna förskolan samt råd och stöd.

Mödrahälsovården

Under graviditeten erbjuder Mödrahälsovårdens barnmorskor dig stöd i ditt blivande föräldraskap.

Barnhälsovården 0-1 år

När barnet är fött finns det föräldragrupper för förstagångsföräldrar. Grupperna ordnas av barnhälsovården och ger dig möjlighet att diskutera samspelet mellan barn och föräldrar, barnsäkerhet och mycket mera.

Öppen förskola Regnbågen

På Regnbågen kan du och ditt barn leka, lyssna på sagor tillsammans, pyssla och fika och träffa andra föräldrar och deras barn.

Här erbjuds också föräldraträffarna för föräldrar som redan har barn och som fått ett nytt barn som ännu inte fyllt ett år. Mer info under Aktuellt.

Onsdagar kl. 8.30-12 och 13-15. Babykcafé 10-11
Torsdagar 8.30-12 och 13-15
Fredagar 8.30-12

Vi har stängt vid lov, studiedagar och helgdagar.

Råd och stöd

På familjecentralen kan du få träffa en familjebehandlare som ger dig råd och stöd i din föräldraroll.

Bokcirklar 0-17 år

Du som förälder har möjlighet att delta i bokcirklar som anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln kräver att ni är minst tre deltagare och ni träffas gemensamt för att samtala kring den bok ni valt. Gruppen väljer själv de ämnen på samtalen som är viktiga för just er. Studieförbundet Vuxenskolan bidrar med relevant litteratur. Tele. 0499-714150

COPE 1-17 år

Vi erbjuder tre olika kurser:

  1. Småbarnsliv 1-3 år - Kärlek, trygghet och ramar. Tillsammans med andra föräldrar har ni möjlighet att prata om vad som är bäst för era barn. Småbarnsliv syftar till att utveckla ett positivt samspel mellan barn och föräldrar.
  2. 3-12 år - Här läggs fokus på att se och uppmärksamma det positiva beteendet hos barnet, för att lägga en bra grund till en god relation mellan föräldrar och barn. Du som förälder får även lära dig olika strategier för att bryta ett negativt beteende eller förhållningssätt.
  3. Tonår - Ditt barn kommer att behöva trygga vuxna omkring sig under hela uppväxten, särskilt under tonårsperioden. Att som förälder finnas till hands, sätta gränser och stötta sin tonåring kan ibland vara svårt. I kursen Tonårs COPE erbjuder vi dig att tillsammans med andra föräldrar diskutera frågor som hur du bevarar en god relation med din tonåring. Vi diskuterar även tonårsförälderns olika roller som observatören, rådgivaren, förhandlaren och beslutsfattaren.
Föräldrakurs på nätet

Det finns även möjlighet att ta del av kurserna i Cope 3-12 på nätet.

Ni Föräldrar får verktyg och nya sätt att tänka. Ni orkar mer och stressen minskar. Ni får bättre relationer och barnens beteendeproblem minskar. Ni föräldrar kommer att känna ny glädje i ert föräldraskap. Mer info under Aktuellt.

https://svenskacope.se/vad-ar-foraldrakurs-pa-natet/

Barnen i våra hjärtan

Nyanlända flyktingar som är föräldrar i Mönsterås kommun erbjuds denna studiecirkel. Här får föräldrarna kunskap om lagar och ges möjlighet att fundera över sin föräldraroll i ett nytt land.

Individuell och riktad föräldrastöd

Vill du stärka ditt föräldraskap men inte kan eller vill gå i grupp finns det möjlighet att få individuellt stöd, antingen själv eller med andra vuxna i barnets liv.

Föräldraskapsstöd går också att anpassa till grupper, som föräldrar i en klass eller på SFI.                                                                            

Har du frågor och tankar kring detta så kontakta oss!

Senast kontrollerad: 2020-09-11.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier