Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som omfattar alla som har svårigheter att läsa och, eller skriva oavsett vad som är orsaken.
 
Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt. Ofta handlar det till en början om att barnet har problem med både talat och skrivet språk. Det kan till exempel vara svårt för barnet att skilja på ord och delar av ord när hen ser och hör dem, vilket ofta gör att barnet får problem med förståelsen av det lästa och hörda.

Skolan och dyslexi

I författningar som gäller skolan nämns inte dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. I stället ryms elever med läs- och skrivsvårigheter inom begreppen elever med svårigheter i skolarbetet och elever med behov av specialpedagogiska insatser.

Skolans rektor har en skyldighet att se till att det ett åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd i undervisningen.

Om du är elev i en gymnasieskola i en annan kommun kan du vända dig till elevhälsan på din skola för att få hjälp och stöd.

Senast kontrollerad: 2018-06-29.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier