Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Individ- och familjeomsorg » Barn och ungdom

Barn och ungdom

Barn, ungdomar och deras familjer i behov av råd och stöd kan vända sig till individ- och familjeomsorgen för rådgivande samtal. När barn och ungdomar riskerar att fara illa på olika sätt är socialtjänsten skyldig att göra en utredning för att bedöma vilken hjälp som kan behövas.

Exempel på insatser är kontakt och samtal med socialsekreterare, stöd i föräldrarollen från familjebehandlare, kontaktperson, kontaktfamilj eller i vissa fall placeringar utanför hemmet. Vi försöker alltid att så långt det är möjligt hitta lösningar på hemmaplan och tillsammans med familj och övrigt nätverk jobba för en positiv utveckling utifrån varje barns individuella behov. 

Inom individ- och familjeomsorgen finns ett barn- och ungdomsteam. Du tar kontakt via individ- och familjeomsorgens reception, telefonnummer 0499-178 19.

Du kan också ringa direkt till förste socialsekreterare. 

  • För barn mellan 0-12 år, telefonnummer 0499-178 46
  • För barn och unga mellan 13-21 år, telefonnummer 0499-178 44
Misstänker du att ett barn far illa?

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till kommunen. Vid akut oro som uppstår utanför kontorstid kan socialtjänstens jour kontaktas via 112. Vid pågående brott är det alltid polisen som ska kontaktas.

Läs mer om vad du ska göra om barn eller ungdomar far illa

Andra som kan hjälpa dig

Bris, Barnens rätt i samhället. Bris har telefoner för både barn och vuxna.

På webbsidan Koll på soc kan du som är barn eller ungdom läsa mer om vad för stöd och skydd socialtjänsten ska erbjuda dig.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgens reception, telefon 0499-178 19

Besöksadress: Allégatan 1, Mönsterås

Postadress:
Socialförvaltningen
Mönsterås kommun
Box 54
383 22 Mönsterås

Senast kontrollerad: 2020-04-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier