Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare, förmyndare

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. I syfte att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvalitén och servicen på verksamheten samverkar Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner inom överförmyndarverksamheten.

Blanketter som hör till överförmyndare hittar du under Mina sidor under kategori Omsorg och hjälp.

Vill du träffa oss finns vi för bokade besök i:

Mönsterås

måndagar

Oskarshamn/Högsby

tisdagar

Hultsfred

onsdagar

Kontaktuppgifter

Telefon: 0491-293 69
Expeditionstid: vardagar mellan kl. 10.00-12.00
Faxnummer: 0491-213 27
E-post: overformyndare@hogsby.se
Hemsida

Besöksadress: Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress: Överförmyndare i samverkan, Högsby kommun, 579 80  Högsby

Mer information om överförmyndare

En överförmyndare eller en överförmyndarnämnd ska finnas i varje kommun. Den är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare eller god man. En förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp inte kan sköta sina angelägenheter.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarverksamheten.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barns egendom. När båda föräldrarna har vårdnaden om ett barn, är de gemensamt förmyndare.

God man

En god man har till uppgift att hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Det är tingsrätten som anordnar godmanskap och det är också tingsrätten som förordnar god man. Anmälan om behov av god man anmäls till överförmyndarnämnden, som efter utredning gör en ansökan hos tingsrätten.

Förvaltare

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och dessutom är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan få en förvaltare förordnad för sig. Den som får en förvaltare förlorar bestämmanderätten enligt förvaltarförordnandet.

Behovet av förvaltare anmäls till överförmyndarnämnden, som gör utredning och sedan ansöker hos tingsrätten.

Senast kontrollerad: 2019-10-10.
 
Snabbval
Snabbval
Blanketter
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier