Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Korttidsvistelse

Om du tillfälligt inte kan få ditt omsorgsbehov tillgodosett i ditt hem, om insatser från hemtjänsten och dagverksamhet inte är räcker till, kan det vara möjligt att komma till korttidsboende under en tidsbegränsad period.

Främst handlar det om att komplettera stödet i det egna boendet och öka möjligheterna att bo kvar hemma.

I vissa fall beviljar vi korttidsvistelse om du vistats på sjukhus och vi inte bedömer att hjälp i hemmet är tillräckligt för dig. Målet är att du ska kunna återgå i din egen bostad. Om det inte bedöms möjligt, kan du behöva korttidsvistelse i väntan på särskilt boende.

Korttidsvistelse i form av växelboende kan beviljas som avlösning när avlösning i hemmet, hemtjänst och dagverksamhet inte är tillräcklig.

I Mönsterås kommun finns korttidsvistelse på Allégården.

Solhem

Solhem avd C är ett korttids-/växelboende i Mönsterås. Här finns ett gemensamt vardagsrum och kök där du kan äta alla dina måltider.

På Solhem finns gemensamma ytor tillsammans med förskolan där barn och äldre kan mötas över generationsgränserna i glädje och för erfarenhetsutbyte.

 

KONTAKT

Lizette Silveräng, enhetschef för Solhem avd C och D, telefon 0499-179 61

Sjuksköterska, telefon 0499-178 17

Arbetsterapeut och sjukgymnast, telefon 0499-178 11
Telefontid måndag-fredag, klockan 08:00-09:00

Senast kontrollerad: 2020-09-04.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier