Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Anhörigbidrag och anhöriganställning

När du får ditt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett av en närstående kan ett kontantbidrag eller i vissa fall en anställning vara aktuell. En av förutsättningarna är att arbetsuppgifterna är utöver de som vanligtvis ingår i skötsel av hem och familj.

Anhörigbidrag är ett ekonomiskt stöd till dig som vårdas i hemmet av en anhörig eller närstående. Bidragets syfte är att ge viss kompensation och uppmuntran. Anhörigbidraget är inte inkomstprövat och kan kombineras med andra insatser.

Om en närstående minskar sin ordinarie tjänst, och därmed går miste om lön, kan, i stället för kontantbidrag, timersättning beviljas.

 

För att biståndshandläggaren ska kunna utreda ditt behov av omvårdnad och service måste du, din legala företrädare eller ditt ombud lämna in en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt.

Kontakta biståndshandläggaren om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Kommunens biståndshandläggare arbetar områdesvis och du kontaktar biståndshandläggaren för ditt område.

Du hittar blanketter till höger på sidan.

Utredning

Efter ansökan gör handläggaren en utredning. Utredningen är ett beslutsunderlag för bedömningen av vilket behov som du har och vilken insats som kan bli aktuellt för dig. I bedömningen tar biståndshandläggaren hänsyn till hela din livssituation.

I de flesta fall vill biståndshandläggaren träffa dig i din hemmiljö för att i lugn och ro diskutera din ansökan om hjälp.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken insats du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats den insats du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Hur lång tid tar det att få beviljat bistånd?

Grunden är att beviljat bistånd ska ges omedelbart. Vissa insatser kan kräva förberedelser innan insatsen blir tillgänglig. Mönsterås kommun bevakar kontinuerligt att beslut om insatser verkställs.

Om ett beslut om bistånd inte verkställs inom tre månader är socialtjänsten skyldiga att lämna rapport till Inspektionen för vård och omsorg. Om inte beslut verkställs kan kommunen få betala sanktionsavgift.

Socialtjänsten strävar efter snarast göra beviljat bistånd tillgängligt.

 

KONTAKT

Blomstermåla och Södra Mönsterås (Älgerum), telefon 0499-173 84

Fliseryd och Södra Mönsterås (Ljungnäs), telefon 0499-173 87

Norra Mönsterås, telefon 0499-173 86

Timmernabben och Prästkullen, telefon 0499-174 88

Ålem, telefon 0499-173 85

Senast kontrollerad: 2018-12-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier