Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Funktionsnedsättning » Vilket stöd kan man få?

Vilket stöd kan man få?

Det finns två olika lagstiftningar som styr vilket stöd du kan få från kommunen om du har en funktionsnedsättning. Nedan kan du läsa mer om de insatser som finns enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I menyn hittar du information om de insatser som styrs av SOL, Socialtjänstlagen.

Avlösarservice

Avlösarservice ska göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsförälder att koppla av och att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice kan ges regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Om ett barn eller en ungdom inte kan bo hemma på grund av funktionshinder eller om olika stödåtgärder inte är tillräckliga, kan det finnas möjlighet att bo i annan familj eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Bostäder för vuxna

En vuxen med funktionshinder kan bo i bostad med särskild service för vuxna. Insatsen finns i tre former: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad.

Till mer information om gruppbostäder

Till mer information om servicebostäder

Daglig verksamhet

Personer som tillhör personkrets 1 och 2 LSS har rätt till daglig verksamhet om de inte har arbete eller utbildar sig, för att få meningsfull sysselsättning.

Till mer information om den dagliga verksamheten Måsen

Individuell plan

Individuell plan är en plan som sammanställs i samråd med dig över beslutade och planerade insatser som rör dig. Planen samordnar insatser både som beslutats av kommunen och andra myndigheter.

Kontakta din LSS-handläggare om du önskar en individuell plan.

Kontaktperson

En kontaktperson är en kompis eller medmänniska som kan finnas för att minska ensamheten, ge råd i vardagssituationer och delta i fritidsaktiviteter.

Korttidstillsyn

Genom korttidstillsyn får skolungdomar över 12 år med funktionshinder tillsyn och meningsfull sysselsättning under den tid föräldern arbetar. Korttidstillsynen ges före och efter skoldagen och under lov.

Till mer information om korttidstillsyn på Ugglan

Korttidsvistelse 

Korttidsvistelse utanför egna hemmet erbjuder barnet miljöombyte och rekreation. Samtidigt får anhöriga avlösning. Korttidsvistelse ordnas i korttidshem, i stödfamilj eller som lägervistelse.

Till mer information om korttidshem på Ugglan

Ledsagarservice

Avsikten med ledsagarservice är att du ska få hjälp att komma ut bland andra människor, exempelvis ledsagas för besök hos vänner eller för att delta i kultur- och fritidsliv. Insatsen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av omfattande funktionshinder.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till dig med omfattande funktionshinder, som du kan få om du behöver hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, inta måltider, kommunicera med andra, klä på och av dig eller har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig och ditt funktionshinder.

Du kan också ha rätt till personlig assistans för andra situationer där du behöver kvalificerad hjälp, till exempel att studera, komma ut i samhället, för att få eller behålla ett arbete.

Insatsen kan inte sökas av personer som är äldre än 65 år.

Råd och stöd

För att ansöka om insatsen råd och stöd vänder du dig till Landstingets habilitering.

KONTAKT

Agneta Wegnebring, handläggare för avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson, telefon 0499-173 70

Terese Stenander, enhetschef för bostäder barn och ungdomar, daglig verksamhet, korttidstillsyn och korttidsvistelse, telefon 0499-178 35

Kerstin Bergstedt, enhetschef för personlig assistans, telefon 0499-178 21

Senast kontrollerad: 2019-08-19.
 
Snabbval
Snabbval
Blanketter
Länkar
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier