Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Funktionsnedsättning » Så ansöker du om stöd

Så ansöker du om stöd

Ansökan

För att LSS-handläggaren ska kunna utreda ditt behov av insatser måste du, din legala företrädare eller ditt ombud lämna in en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt.

Kontakta LSS-handläggaren genom kommunens växel om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp.

Du hittar blanketter till höger på sidan.

Förhandsbesked

Om du är bosatt i en annan kommun och ska flytta till Mönsterås ska du ansöka om förhandsbesked. Du ansöker om förhandsbesked på samma blankett.

Utredning

Efter ansökan gör handläggaren en utredning. Utredningen är ett beslutsunderlag för bedömningen av vilket behov som du har och vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken insats du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats den insats du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din LSS-handläggare. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Sjukersättning vid personlig assistans

Du som har assistansersättning från Försäkringskassan och behöver ansöka om ersättning för merkostnader när din ordinarie assistent är sjuk gör det genom blanketten Sjukersättning personlig assistans. Du hittar blanketten till höger på sidan.

Om du har ombud ska du skicka in en fullmakt.

Senast kontrollerad: 2018-10-01.
 
Snabbval
Snabbval
Mer information
Länkar
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier