Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Avlösning

Du som vårdar en närstående kan få hjälp med avlösning i omsorgsarbetet. Det finns olika former av avlösning, som efter ert behov, kan vara aktuellt för dig och din närstående.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att omsorgspersonal tillfälligt övertar närståendes omsorg och vård, så att du som vårdar får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller liknande. Avlösarservicen kan användas vid enstaka tillfällen eller som ett regelbundet återkommande stöd.

Du kan få avlösarservice upp till maximalt 12 timmar per månad utan biståndsbedömning, kostnadsfritt. Ta kontakt med enhetschefen för hemtjänsten i ditt område för avlösarservice upp till 12 timmar per månad.

Vid behov av ytterligare avlösarservice ansöker du om det som bistånd hos biståndshandläggarna. Vi tar ut avgift enligt gällande taxa för avlösarservice som överstiger 12 timmar per månad.

Dagverksamhet

Dagverksamhet ger din närstående möjlighet att delta i aktiviteter samtidigt som du som vårdar får avlösning. Särskild dagverksamhet finns för personer med demens och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer om dagverksamhet för personer med demens vid Solgården

Läs mer om dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning vid Kuggen

Korttidsvistelse

Om avlösning behövs en längre period är kanske korttidsvistelse ett bra alternativ. Det innebär att du vistas på kommunens korttidsenhet några dagar eller under en till två veckor.

Korttidsvistelse kan ges vid enstaka till fälle eller som en återkommande vistelse, så kallat växelboende.

Växelboende innebär att du regelbundet växlar till exempel mellan en veckas vistelse på korttidsenhet och tre veckor i hemmet. Även andra tidsintervall kan vara aktuella.

Läs mer om korttidsvistelse på Solhem

Senast kontrollerad: 2020-09-18.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier