Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg » Vilket stöd kan man få? » Anhörigstöd

Anhörigstöd

Dessa former av anhörigstöd finns i Mönsterås kommun utan kostnad:

  • Avlösarservice i 12 timmar/månad. Kontakta enhetschefen i ditt hemtjänstområde (över 12 timmar ska du istället kontakta biståndshandläggaren).
  • Anhöriggrupper: information och utbildning riktade mot demens, stroke och psykisk ohälsa.
  • Hälsofrämjande aktiviteter bl.a. mini-spa
  • Stödsamtal i grupp eller enskilt
  • Hembesök
  • Föreläsningskvällar öppna för allmänheten
Öppettider

Måndag 12:30-16:30
Onsdag 08:00-16:00

Besöksadress

Allégatan 1, Mönsterås

Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående gör en viktig och betydelsefull insats. Mönsterås kommun erbjuder stöd till de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

 

KONTAKT

Birgitta Sandebäck, anhörigstödjare, telefon, 0499-170 70

Christine Sjögren, anhörigkonsulent, telefon, 0499-173 25

Katarina Norberg, anhörigstödjare, telefon 0499-170 71

Lena Bradley, anhörigkonsulent, telefon 0499-173 21

Anhörigstöd psykisk ohälsa, telefon, 0499-177 45

 

Senast kontrollerad: 2019-05-27.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier