Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg » Vilket stöd kan man få? » Äldreboende, särskilt boende

Äldreboende, särskilt boende

Att förstärka dina möjligheter att bo kvar i ditt hem är huvudinriktningen när det gäller kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Det gäller även när du har ett omfattande behov av tillsyn, omsorg och behov.

Du kan behöva byta bostad av olika anledningar i livet. När du blir äldre kan den bostad du har kännas otillgänglig eller för stor. Då förväntas du själv se över din bostadssituation och byta till en mer lämplig bostad på den vanliga bostadsmarknaden.

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningbidrag.

Seniorboende

Det finns även seniorboende för dig som fyllt 55 år. Det är Mönsterås Bostäder som erbjuder seniorboende.

Särskilt boende

Särskilt boende kan bli aktuellt när trygghet, tillsyn och säkerhet inte längre kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser. När du har ett omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser som ges vid många tillfällen och under hela dygnet kan du bli beviljad särskilt boende.

Särskilt boende finns i två former: gruppboende och servicelägenhet. Vad du beviljas framgår av ditt beslut. Du ansöker om särskilt boende hos biståndshandläggaren.

Ett särskilt boende fungerar som ett hem där du betalar hyra och inreder med dina egna tillhörigheter.

I Mönsterås kommun finns sju särskilda boenden. Använd länkarna för att gå direkt till mer information om varje boende längre ner på sidan.

Praktiskt för dig som ska flytta till särskilt boende

När du flyttar in i din lägenhet på det särskilda boendet gör vi en genomförandeplan tillsammans med dig. Målet är att alla brukare ska vara delaktiga i planeringen av beviljade insatser och att du tillsammans med personalen planerar dina insatser.

Du får också ett välkomstsamtal där du får mer information om ditt nya boende.

Alla särskilda boenden är bemannade dygnet runt.

Ekåsa

Gruppboendet Ekåsa ligger i centrala Fliseryd. Här finns åtta lägenheter i ett våningsplan.

Här finns gemensamt vardagsrum, kök där du kan äta alla måltider och uteplats.

Kvarnbo

Kvarnbo i Mönsterås

Gruppboendet Kvarnbo ligger i centrala Mönsterås, precis intill Åshaga. Här finns 14 lägenheter i markplan. Varje lägenhet har en egen uteplats.

Här finns gemensamt vardagsrum och kök där du kan äta alla måltider.

Prästkullen

Prästkullen ligger i centrala Mönsterås, bredvid Smörblomman. Här finns 32 servicelägenheter, i fyra våningsplan. I varje lägenhet finns kök och egen uteplats eller balkong.

Det finns en gemensamt vardagsrum och matsal där du kan äta lunch, och en gemensam uteplats i markplan. 

Smörblomman

Smörblomman är ett gruppboende i centrala Mönsterås, i anslutning till Prästkullen. Här finns 19 lägenheter i tre våningsplan. Vissa lägenheter har balkong eller uteplats.

På varje våning finns kök och vardagsrum där du kan äta alla måltider. Det finns en gemensam uteplats i markplan.

Solhem

Illustration från Jacobs gränd i sydost

Solhem har tre avdelningar samt ett korttids-/växelboende med sammanlagt 40 platser i Mönsterås.

Här finns gemensamt vardagsrum och kök där du kan äta alla dina måltider. Det finns ett café som drivs av LSS-verksamheten. På Solhem finns gemensamma ytor tillsammans med förskolan där barn och äldre kan mötas över generationsgränserna i glädje och för erfarenhetsutbyte.

Telefon avdelning A, 0499-175 75

           avdelning B, 0499-175 76

           avdelning C, 0499-175 77

           avdelning D, 0499-175 78

Torshaga

Torshaga är ett gruppboende i Ålem med 46 lägenheter i två våningsplan.

På varje avdelning finns gemensamt vardagsrum och matsal där du kan äta alla måltider. Det finns dessutom gemensamma balkonger och uteplatser i markplan.

Åshaga

Gruppboendet Åshaga ligger i Mönsterås centrum. Här finns 32 lägenheter i markplan.

Det finns ett gemensamt vardagsrum och kök där du kan äta alla måltider. Här finns flera uteplatser i markplan.

 

KONTAKT

Victoria Berkeby, enhetschef för Ekåsa och servicelägenheter Prästkullen, telefon 0499-173 04

Giedre Dennerporth, enhetschef för gruppboende Smörblomman, telefon 0499-174 02

Madeleine Bjurelid, enhetschef för gruppboende Solhem, avd A, B och Solhem natt, telefon 0499-177 44

Lizette Silveräng, enhetschef för gruppboende Solhem, avd C och D, telefon 0499-179 61

Ulrika Axelsson, enhetschef för gruppboende Torshaga, telefon,
0499-177 50

Catrin Lamell-Sjögren, enhetschef för gruppboende Åshaga, avd Solhaga, Solgatan och Sjöhaga telefon 0499-170 12

Else-Britt Gustavsson, enhetschef för gruppboende Åshaga, avd Kvarnbo och Björkhaga, telefon 0499-172 17

Sjuksköterska, telefon 0499-178 17

Arbetsterapeut och sjukgymnast, telefon 0499-178 11
Telefontid måndag-fredag, klockan 08:00-09:00

Senast kontrollerad: 2020-09-04.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier