Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg » Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Mönsterås kommun tar ut en avgift för omsorg och service, avgiften baseras på insatsernas omfattning och din inkomst.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar för omsorg och service är individuellt och beror på din ekonomiska situation. För att räkna fram din avgift behöver vi veta vilka inkomster och utgifter du har.

Om du lever med din make eller maka beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas inkomsten var för sig. Bostadskostnaden delas för makar och sambor.

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen finns samlade i broschyren till höger på sidan.

Maxtaxa

Med maxtaxa menas den högsta avgiften som kommunen får ta ut för omsorg och service. Du kan aldrig betala mer än maxtaxan för de insatser du är beviljad, utöver detta belopp tillkommer kostnader för boende och kost.

Inkomstuppgifter

Varje år gör vi en individuell uträkning för att beräkna ditt avgiftsutrymme och du får ett beslut där avgiften framgår. Om dina inkomstuppgifter förändras ska du meddela detta, blankett för att ändra dina inkomstuppgifter finns till höger på sidan.

Faktura

Avgiften betalar du per kalendermånad i efterskott. Du får en faktura varje månad.

De flesta insatser inom äldreomsorgen är biståndsbedömda. Har du frågor om biståndsbedömning, kontakta socialförvaltningens biståndsenhet.

 

KONTAKT

Carina Ternlund Karlsson, avgiftshandläggare för hemtjänst norra Mönsterås, Fliseryd, Blomstermåla, Ålem och Timmernabben samt särskilda boenden Ekåsa och Torshaga, telefon 0499-171 05

Maria Lindgren, avgiftshandläggare för hemtjänst södra Mönsterås, Prästkullen samt särskilda boenden Allégården, Åshaga, Kvarnbo och Smörblomman, telefon 0499-171 02

Senast kontrollerad: 2018-11-21.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier