Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg » Så ansöker du om stöd

Så ansöker du om stöd

För att biståndshandläggaren ska kunna utreda ditt behov av omvårdnad och service måste du, din legala företrädare eller ditt ombud lämna in en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt.

Kontakta biståndshandläggaren om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Kommunens biståndshandläggare arbetar områdesvis och du kontaktar biståndshandläggaren för ditt område.

Du hittar blanketter till höger på sidan.

Utredning

Efter ansökan gör handläggaren en utredning. Utredningen är ett beslutsunderlag för bedömningen av vilket behov som du har och vilken insats som kan bli aktuellt för dig. I bedömningen tar biståndshandläggaren hänsyn till hela din livssituation.

I de flesta fall vill biståndshandläggaren träffa dig i din hemmiljö för att i lugn och ro diskutera din ansökan om hjälp.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken insats du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats den insats du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Hur lång tid tar det att få beviljat bistånd?

Grunden är att beviljat bistånd ska ges omedelbart. Vissa insatser kan kräva förberedelser innan insatsen blir tillgänglig. Mönsterås kommun bevakar kontinuerligt att beslut om insatser verkställs.

Om ett beslut om bistånd inte verkställs inom tre månader är socialtjänsten skyldiga att lämna rapport till Inspektionen för vård och omsorg. Om inte beslut verkställs kan kommunen få betala sanktionsavgift.

Socialtjänsten strävar efter snarast göra beviljat bistånd tillgängligt.

 

KONTAKT

Blomstermåla och Södra Mönsterås (Älgerum), telefon 0499-173 84

Fliseryd och Södra Mönsterås (Ljungnäs), telefon 0499-173 87

Norra Mönsterås och Prästkullen telefon 0499-173 86

Ålem och Timmernabben telefon 0499-173 85

 

 

Senast kontrollerad: 2019-09-26.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier