Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg » Eget val inom hemtjänsten » För leverantörer

För leverantörer

Socialnämnden vill ge invånare i Mönsterås kommun med biståndsbedömda hemtjänstinsatser möjlighet att välja leverantör till dessa. Syftet är att öka den enskildes inflytande och valfrihet.

Den 3 juni 2010 annonserade socialnämnden ut upphandlingen av valfrihetssystemet Eget val inom hemtjänsten i Mönsterås kommun. Annonsering sker löpande på Kammarkollegiets webbplats för upphandlingar enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), valfrihetswebben.

Uppdraget omfattar hemtjänstinsatser i ordinärt boende, nattinsatser undantaget. Leverantören kan i ansökan välja mellan två alternativ, personlig omsorg och service med delegerad/instruerad hälso- och sjukvård alternativt enbart service. Leverantören kan också välja geografiskt hemtjänstområde samt har möjlighet att ange kapacitetstak.

Villkor och krav för godkännande

Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av socialnämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt via nedanstående länkar och på den nationella webbplatsen som Kammarkollegiet ansvarar för.

Förfrågningsunderlag 

Bilaga 1 Ansökningsblankett leverantör hemtjänst  

Bilaga 2 Karta hemtjänstområden med områdesindelning 

Avtal leverantör hemtjänst 

Avtalsbilaga

Hänvisningar

I förfrågningsunderlaget hänvisas till riktlinjer och rutiner inom social omsorg samt delegerad/instruerad hälso- och sjukvård. Hör av dig för att få veta mer om dessa.

Välkommen med dina frågor!

KONTAKT

Anita Granström, utredare LOV, telefon 0499-170 10

Fredrik Thunberg, controller, telefon 0499-171 09

Senast kontrollerad: 2019-11-19.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier