Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Äldreomsorg » Eget val inom hemtjänsten » För dig som är kund

För dig som är kund

Mönsterås kommun har valfrihetssystem i hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja mellan kommunen och, eller olika privata leverantörer att utföra beviljade insatser. Det är dock även fortsättningsvis kommunen som bedömer och beviljar behovet av hemtjänst.

Att välja leverantör

Valet av leverantör är ditt eget. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Din biståndshandläggare kan också stödja och vägleda i valsituationen, men inte välja åt dig. Det går att välja en leverantör eller att välja två leverantörer, en för serviceinsatser och en för omsorgsinsatser, beroende på vilka insatser som beviljats. 

Vem får erbjuda hemtjänst?

Det är kommunens uppgift att se till så att de företag som ingår i valfrihetssystemet har rätt kunskap och erfarenhet. Varje företag som ges rätten att utföra hemtjänst ska därför godkännas av Mönsterås kommun.

Godkända leverantörer av hemtjänst

Leverantör

Tjänst

Område

Iron Maid KB

Omsorg- och serviceinsatser

Norra Mönsterås, Södra Mönsterås, Fliseryd, Blomstermåla, Ålem/Timmernabben

Mönsterås kommuns hemtjänst 

Omsorg- och serviceinsatser

Norra Mönsterås, Södra Mönsterås, Fliseryd, Blomstermåla, Ålem/Timmernabben

Om du inte kan välja

En person som av olika skäl inte kan välja själv, kan få hjälp av en anhörig, närstående, god man eller annan företrädare

Att välja om

Du har rätt att byta leverantör och du kan när som helst göra ett nytt val. Du behöver inte ange orsaken till bytet. Vid ett byte av leverantör meddelar du biståndshandläggaren ditt val. Efter två veckor påbörjar den nya leverantören insatserna hos dig.

Avgifter

Din avgift för hemtjänsten påverkas inte om du väljer privat eller kommunal leverantör. Avgiften för hemtjänsten betalas även fortsättningsvis till kommunen.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter och klagomål vänder du dig i första hand till leverantören. Du kan även vända dig till din biståndshandläggare eller till socialförvaltningen, via kommunens växel, telefon 0499-170 00. Synpunkter och klagomål kan även lämnas skriftligen till socialförvaltningen. Klicka här, så kommer du till sidan där du kan lämna klagomål och synpunkter.

Tilläggstjänster

Privata leverantörer kan erbjuda extra tjänster (mot betalning) utöver det som du kan få som biståndsbedömd insats. Det kan handla om storstädning, trädgårdsskötsel med mera. Om du vill ha ytterligare information om detta, kontaktar du respektive företag. 

Har du frågor?

Kontakta din biståndshandläggare. 

Senast kontrollerad: 2019-10-30.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier